Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Hợp thành thú cưỡi 120

24-02-20

Ưu Hóa Boss Hoàng Kim và Công Thức Hợp Thành Thú Cưỡi 120, Vạn Tiên Trận Huyễn - Vũ khí 120, Ưu hóa Thập Tuyệt Trận và nguyên liệu mới...

Công thức hợp thành Thú Cưỡi 120

Vật phẩm mới

Hình ảnhGhi chú

Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Hoàng Kim
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120


Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)

Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)

Bàn Long Lệnh
 • Nguồn gốc: Tham gia Thập Tuyệt Trận nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120 cấp 2

Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Bá Lạc Nhãn cấp 12
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120
 • Hợp thành: 2 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa (có tỉ lệ thành công hoặc thất bại. Nếu thất bại có tỉ lệ nhận được 1 Huyền Tinh)

NPC Võ Vương
 • Công dụng: Ghép và nhận vật phẩm từ người chơi
 • Mua Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
 • Vị trí: Phong Thần Đài (195:204)
Ghép Thú Cưỡi 120
Nội dungChi tiết
Ghép Thú Cưỡi 120 - bậc 1
 • Thú cưỡi 120 (Giáp Sỹ) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Thú cưỡi 120 (Đạo Sỹ) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Thú cưỡi 120 (Dị Nhân) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
Ghép Thú Cưỡi 120 - bậc 2
 • Thú cưỡi 120 + 1 Bàn Long Lệnh = Thú cưỡi 120 (Bậc 2)