Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Hộp quà Sinh Nhật

24-02-20

Hộp Quà Sinh Nhật Phong Thần chi tiết các nội dung liên quan, quý nhân sĩ lưu ý từng hướng dẫn để đạt được vật phẩm mong muốn.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

NPC NhímXù_ThuyênLan
 • Vị trí: Phong Thần Đài 192:203
  Chức năng:
 • Đổi thú cưỡi
 • Mài lại thú cưỡi
 • Phân giải Thú Cưỡi
 • Đăng Ký Thú Cưỡi
 • Nâng cấp Thú Cưỡi (cập nhật sau)

Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Nguồn gốc: TOP Nạp card, Đấu Giá, Sự Kiện
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Như bên dưới
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Phiếu đăng ký thú cưỡi SN

 • Nguồn gốc: TOP Nạp card, Đấu Giá, Giải Đấu
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Sinh Lực, Chữ Nội Lực, …, Chữ Đánh TT Phép Thuật
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Sinh
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Nhật
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Thú Cưỡi
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Phong
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Chữ Thần
 • Nguồn gốc: Mở Hộp quà Sinh Nhật Phong Thần
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không bán được cửa hàng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Đăng ký nhận thú cưỡi sinh nhật Phong Thần

Hướng dẫn Hộp Quà Sinh Nhật

 • Chuột phải vào Hộp Quà Sinh Nhật 2018, có 2 mục cho người chơi chọn: Nhận Chữ và Đổi Chữ
 • Người chơi tiến hành chọn Nhận Chữ và nhận ngay Ngẫu Nhiên 5 Chữ trong 30 Chữ bên dưới.
 • Khi đã có đủ 5 Chữ trong Hành Trang, người chơi không ưng ý có thể chọn Đổi Chữ, mỗi lần tốn 50 tiền đồng
 • Khi Đổi Chữ, hệ thống sẽ tự động trừ hết 5 chữ trong hành trang người chơi và nhận lại Ngẫu Nhiên 5 Chữ
Chữ
Chữ Sinh STCB điểm
Chữ Nhật Thời gian đóng băng +%
Chữ Thú Cưỡi Thời gian đóng băng -%
Chữ Phong Băng sát %
Chữ Thần Lôi sát %
Sinh lực % Bỏ qua kháng Băng đối phương %
Sức Lực Bỏ qua kháng Lôi đối phương %
Nội lực % Đánh tập trung %
Né Tránh STCB %
Chính Xác Bỏ qua né tránh %
Xuất chiêu Vũ Khí Thổ sát %
Tất cả kháng tính % Hỏa sát %
Bỏ qua phòng ngự đối phương Bỏ qua kháng Hỏa đối phương %
Tất cả thuộc tính Bỏ qua kháng Thổ đối phương %
Xuất chiêu Bùa pháp Đánh tập trung phép thuật %

Đăng ký nhận Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần

 • Điều kiện:
  • Phải có 5 chữ thuộc tính khác nhau trong người và trong đó có 1 hoặc cả 5 chữ Sinh, Nhật, Thú Cưỡi, Phong, Thần. Lưu ý trong 5 chữ đem nộp phải có 1 trong 5 chữ Sinh, Nhật, Thú Cưỡi, Phong, Thần thì mới đủ điều kiện
  • Có 1 Phiếu đăng ký Thú Cưỡi SN
 • Cách nhận:
  • Đến NPC Nhím Xù_Thuyên Lan để tiến hành đăng ký.
  • Hệ thống tự động khấu trừ: 5 Chữ + Phiếu đăng ký Thú Cưỡi SN
  • Nhận lại Hộp Quà Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần.