Về trang đầu

Bách Chiến Lệnh

02-04-22

Bách Chiến cư ngụ tại Ngọc Hư Cung, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ hiện sở hữu bảo vật đáng giá của tam giới mang tên Bách Chiến Lệnh, tương truyền từ thuở hồng hoang, bất kỳ ai có được là sức mạnh không ngừng gia tăng, thời đã đến, kỳ kĩ Phong Thần cấp 120 trở lên chờ ngày đoạt lấy nhé.

 • Thời gian áp dụng: Sau khi cập nhật phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn
 • Áp dụng: Cụm 2008, 2013, 2017
 • Yêu cầu đẳng cấp: 120

NPC liên quan và nội dung cần biết

NPC Chi tiết

Bách Chiến
 • Vị trí:
  • Ngọc Hư Cung - 213/194.
  • Sùng Thành Doanh - 200/200.
  • Xi Vưu Mộ - 199/201.
 • Chức năng: Dùng Tiền Đồng mua Bách Chiến Lệnh

Bách Chiến Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Bách Chiến  với giá 60 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Điều kiện sở hữu: Chỉ nhân vật có đẳng cấp 120 mới có thể mua.
 • Tính chất:
  • Khi còn hạn sử dụng: Không giao dịch, bày bán, ném ra, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.
  • Hết hạn sử dụng: Có thể ném ra. Không giao dịch, bày bán, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.
  • Lưu ý: Vật phẩm có hạn sử dụng 45 ngày.

Phần thưởng

Công dụng Phần thưởng cụm 2017 Phần thưởng cụm 2013 Phần thưởng cụm 2008
Nhận miễn phí mỗi ngày 1 Linh Thạch 1 Linh Thạch 1 Linh Thạch
Tiêu hao 15 tiền đồng/ngày 2 Linh Thạch
2 Tu Chân Tiên Đan
2 Linh Thạch
2 Tu Chân Tiên Đan
2 Linh Thạch
2 Giác Linh Châu
Tiêu hao 30 tiền đồng/ngày 4 Linh Thạch
4 Tu Chân Tiên Đan
4 Linh Thạch
4 Tu Chân Tiên Đan
4 Linh Thạch
2 Giác Linh Châu
Tiêu hao 45 tiền đồng/ngày 5 Linh Thạch
2 Tu Chân Tiên Đan
1 Phụ Mẫu Chi Tâm
5 Linh Thạch
2 Tu Chân Tiên Đan
1 Phụ Mẫu Chi Tâm
5 Linh Thạch
2 Giác Linh Châu
1 Phụ Mẫu Chi Tâm
Tiêu hao 60 tiền đồng/ngày 10 Linh Thạch
2 Phụ Mẫu Chi Tâm
Ngẫu nhiên may mắn nhận được 1 Tướng Quân Lệnh
10 Linh Thạch
2 Phụ Mẫu Chi Tâm
Ngẫu nhiên may mắn nhận được 1 Tướng Quân Lệnh
10 Linh Thạch 
2 Phụ Mẫu Chi Tâm
Ngẫu nhiên may mắn nhận được 1 Tướng Quân Lệnh

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.