Quay về Trang chủ

Phiên bản Động Thiên Phúc Địa 2

Từ 19-01-2015

Đầu trang

Tăng cường sức mạnh Thú Cưỡi

18-01-15

Tính năng mới

Từ thuở khai thiên lập địa, các tinh linh Thú Cưỡi dù là thần thú hay ma thú cũng đều được thuần hóa như "cánh tay mặt" nhằm trợ giúp các kỳ nhân trán sĩ trong Tam Giới xông pha trận địa, phát dương thanh thế cũng như hộ thủ chủ nhân.

Nay nhận thấy linh khí của Thú Cưỡi đang dần suy giảm trước các thế lực ngoại lai. Lôi Chấn Tử tiên nhân quyết định trợ lực linh khí cho Thú Cưỡi khi kỳ sĩ thu thấp được các kỳ trân bảo thạch quý hiếm mang đến tham gia tính năng đục lỗ/khảm và trang trí Thú Cưỡi từ ngày 13/01/2015.

 • Lưu ý:
  • KHÔNG đục lỗ/ khảm ngọc trên thú cưỡi có hạn sử dụng.
  • Gia hạn thú cưỡi sẽ bị mất toàn bộ ngọc và lỗ đã đục.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
Lôi Chấn Tử
 • Vị trí: Diêu Trì - 198/199.
 • Chức năng: Đục lỗ, khảm ngọc, trang trí Ngọc/Quái Phù.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Mảnh
Tử/ Hoàng/ Lục Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Có cơ hội nhận được khi làm nhiệm vụ tuần hoàn.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để đục lỗ/ khảm/ trang trí thú cưỡi.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Mảnh Thủy Tinh tương ứng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để đục lỗ/ khảm/ trang trí thú cưỡi.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Thủy Tinh tương ứng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để đục lỗ/ khảm/ trang trí thú cưỡi.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Bích Tủy
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Bảo Thạch tương ứng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để đục lỗ/ khảm/ trang trí thú cưỡi.

Công thức nâng cấp Tử/Hoàng/Lục Thủy Tinh

Hình ảnhCông thức
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Thủy Tinh
 • 3 Mảnh Thuỷ Tinh tương ứng + Sơn Thạch + tiền vạn
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Bảo Thạch
 • 3 Thủy Tinh tương ứng + Sơn Thạch + tiền vạn
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tử/ Hoàng/ Lục Bích Tủy
 • 3 Bảo Thạch tương ứng + Sơn Thạch + tiền vạn

Hướng dẫn đục lỗ

Thứ tự lỗCông thứcKết quả
Đục lỗ 1 Thú Cưỡi
 • Thành công: Thú cưỡi có lỗ tương ứng
 • Thất bại: Mất nguyên liệu (vẫn còn trang bị).
Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Tiền vạn
Đục lỗ 2 Thú Cưỡi
Hoàng Thủy Tinh
Tiền vạn
Đục lỗ 3 Thú Cưỡi
Hoàng Bảo Thạch
Tiền vạn
Đục lỗ 4 Thú Cưỡi
Hoàng Bích Tỉ
Tiền vạn

Công thức khảm Ngọc/ Quái Phù

Thứ tự lỗCông thức
Khảm Ngọc/Quái Phù 1 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 1)
Mảnh Lục Thủy Tinh
Ngọc/ Quái Phù
Tiền vạn
Khảm Ngọc/Quái Phù 2 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 2)
Lục Thủy Tinh
Ngọc/ Quái Phù
Tiền vạn
Khảm Ngọc/Quái Phù 3 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 3)
Lục Bảo Thạch
Ngọc/ Quái Phù
Tiền vạn
Khảm Ngọc/Quái Phù 4 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 4)
Lục Bích Tỉ
Ngọc/ Quái Phù
Tiền vạn

Công thức trang trí

Thứ tự lỗCông thức
Trang trí lỗ 1 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 1)
Mảnh Tử Thủy Tinh
Tiền vạn
Trang trí lỗ 2 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 2)
Tử Thủy Tinh
Tiền vạn
Trang trí lỗ 3 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 3)
Tử Bảo Thạch
Tiền vạn
Trang trí lỗ 4 Thú Cưỡi (đã đục lỗ 4)
Tử Bích Tỉ
Tiền vạn
 • Lưu ý: Trong quá trình trang trí Ngọc/Quái Phù, kỳ sĩ có thể sử dụng thêm Huyền Sắc Bí Ngân hoặc Bát Quái Bí Ngân để:
  • Không bị thất bại khi trang trí.
  • Huyền Sắc Bí Ngân: Gia tăng xác suất trang trí ra lỗ nhiều màu và lỗ cao cấp.
  • Bát Quái Bí Ngân: Ngẫu nhiên trang trí thành 1 trong 8 loại Lỗ Thiên Quái, Lỗ Địa Quái, Lỗ Thủy Quái, Lỗ Hỏa Quái, Lỗ Lôi Quái, Lỗ Sơn Quái, Lỗ Trạch Quái, Lỗ Phong Quái.
 • Để trang trí lỗ cao cấp, có thể sử dụng thêm vật phẩm Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân (Tim hiều chi tiết tại đây)

Thân chúc quý kỳ sĩ nhanh chóng trợ lực thành công cho Thú Cưỡi để nâng cao uy lực chiến đấu, xông pha các trận địa và mang về chiến thắng vinh quang nhất cho bản thân!