Quay về Trang chủ

Phiên bản Động Thiên Phúc Địa 2

Từ 19-01-2015

Đầu trang

Kỹ Năng Sống

06-03-15

Kỹ năng sống là một trong những tính năng đã rất đỗi quen thuộc với kỳ sĩ tam giới, với mỗi kỹ năng tinh hoa sở hữu được sẽ giúp ích cho chư vị rất nhiều trong quá trình hành tẩu. Ngoài ra, một số sự kiện cũng sẽ yêu cầu sử dụng các nguyên liệu thu thập được từ những kỹ năng sống có được.

Theo đó, trong phiên bản Động Thiên Phúc Địa 2 dành cho cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên. Tính năng Kỹ Năng Sống sẽ trở lại với tầm cao mới Cấp 9, 10 & đã vừa được ra mắt ngày 06/03/2015 với nội dung chi tiết như sau:

Nhóm kỹ năng sống

Tùy theo sở thích có thể học các kỹ năng sống như sau:

Nhóm kỹ năng Tên kỹ năng
Thu thập Đào khoáng
Hái thuốc
Trồng trọt
Câu cá
Gia công Thuốc
Khoáng
Thực Phẩm
Chế tạo Nấu ăn
Luyện đơn
Chế luyện

Mô tả tính năng

Giao diện kỹ năng sống

Nhấp chọn biểu tượng Kỹ Năng Sống hoặc bấm phím L để mở giao diện của Kỹ Năng Sống:

Phong Thần

Biểu tượng Kỹ Năng Sống

 

Phong Thần

Giao diện Kỹ Năng Sống

Điều kiện học kỹ năng
 • Mỗi loại Kỹ Năng Sống khác nhau đều do các Sinh Hoạt Sư khác nhau truyền thụ.
 • Khi đẳng cấp đạt đến một giai đoạn nhất định, nhân vật hãy đến thành thị tìm Sinh Hoạt Sư để học Kỹ Năng Sống.
Cấp tăng trưởng kỹ năng sống
 • Mỗi Kỹ Năng Sống khi mới học đều có cấp 1 và sẽ thăng cấp trong quá trình rèn luyện.
 • Thông qua Thu Thập, Gia Công hoặc Chế Tạo để tăng độ thuần thục của kỹ năng.
 • Khi đẳng cấp và độ thuần thục đạt đến trình độ nhất định, nhân vật mới có thể học cấp tiếp theo của Kỹ Năng Sống.
Tiêu hao năng lượng
 • Mỗi khi sử dụng kỹ năng, nhân vật sẽ tiêu hao năng lượng nhất định:
  • Kỹ năng Gia Công sẽ tiêu hao Thể Lực.
  • Kỹ năng Chế Tạo sẽ tiêu hao Tinh Lực.
 • Vật phẩm đẳng cấp khác nhau thì lượng Thể Lực và Tinh Lực sẽ tiêu hao khác nhau.
 • Khi hết Thể Lực và Tinh Lực, nhân vật sẽ không thể sử dụng kỹ năng.
Thu thập nguyên liệu Kỹ Năng Sống
 • Các nguyên liệu cần cho việc Gia Công và Chế Tạo là cây cỏ, đất đá bình thường.
 • Trong quá trình luyện cấp, nhân vật cần phải thu thập các nguyên liệu trên để thăng cấp Kỹ Năng Sống.
Cách có điểm Tinh Lực, Thể Lực

Thông qua làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động, online hoặc mua vật phẩm Tụ Thần Đơn và Hoạt Thể Đơn ở Kỳ Trân Các, nhân vật có thể gia tăng Tinh Lực, Thể Lực nhanh chóng.

Hình ảnh Công dụng
Phong Thần
Tụ Thần Đơn
 • Tăng Tinh Lực 500 điểm.
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 5 lần.
Phong Thần
Hoạt Thể Đơn
 • Tăng Thể Lực 500 điểm.
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 5 lần.
Phối phương đặc biệt
 • Một số vật phẩm thần bí trong Phong Thần cần phải học phối phương mới có thể chế tạo. Những phối phương này thường rơi ra trong Thập Tuyệt Trận.
 • Các loại phối phương cổ xưa rất khó kiếm nên vật phẩm tạo ra sẽ có pháp lực đặc biệt.

Thông qua việc học các loại kỹ năng Thu Thập, kỳ sĩ tam giới sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm. Đây cũng chính là những nguyên liệu cần thiết để quý kỳ sĩ học được Gia Công. Nay, các loại nguyên liệu theo thời gian đã hấp thụ tinh hoa đất trời mà phát triển lên đến đẳng cấp thượng thừa 9 & 10.

Thu Thập Thảo Dược

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Thu Thập Thảo Dược.

 • Vị trí:
  • Sùng Thành Doanh (199/200)
  • Ngọc Hư Cung (217/202)
  • Xi Vưu Mộ (200/200)
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 20.
Phong Thần

Bước 2: Đến các khu vực luyện công để bắt đầu thu thập thảo dược.

 • Mỗi khu vực có các loại thảo dược khác nhau và cấp độ khác nhau.
 • Khi di chuyển chuột đến gần thảo dược sẽ xuất hiện một chiếc rìu, nhấp chọn nó để tiến hành hái thuốc.
Phong Thần Thu thập thảo dược thành công sẽ tăng độ thuần thục.
Phong Thần / Phong Thần
Trường Bạch Sâm/Phục Thần Tử
 • Vị trí: Thập Tuyệt Trận
 • Điều kiện thu thập: Kỹ năng Hái Thuốc cấp 9 - Thầy Tu Thập (cao cấp).
Phong Thần / Phong Thần / Phong Thần
Tiên Vân Lão Sâm/Tuyết Chi Phục Linh/Long Huyết Chi Linh
 • Vị trí: Thập Tuyệt Trận
 • Điều kiện thu thập: Kỹ năng Hái Thuốc cấp 10 - Tôn Sư.

Thu Thập Khoáng Thạch

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Thu Thập Khoáng Thạch.

 • Vị trí:
  • Sùng Thành Doanh (199/200)
  • Ngọc Hư Cung (217/202)
  • Xi Vưu Mộ (200/200)
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 20.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mua Cuốc chim ở Thợ Đồng Diêu Trì (205/191) mới có thể đào khoáng ở Thanh Đồng Sơn.

 • Di chuyển chuột đến chỗ khoáng sản sẽ xuất hiện một chiếc rìu, nhấp chọn nó để tiến hành đào.
 • Khoáng màu đỏ thể hiện cấp hiện tại chưa đủ để thu thập.
 • Ngoài Thanh Đồng Sơn, còn có thể đào khoáng ở các bản đồ luyện công.
Phong Thần

Đào khoáng ở bản đồ luyện công, nhân vật có cơ hội nhận được nguyên liệu chế biến thức ăn ngon.

Phong Thần / Phong Thần
Nguyên Linh Thạch/Kim Hương Diêm
 • Vị trí: Thập Tuyệt Trận.
 • Điều kiện thu thập: Kỹ năng Đào Khoáng cấp 9 - Thầy Tu Thập (cao cấp).
Phong Thần
Huyễn Hóa Thạch
 • Vị trí: Bồng Lai Đảo, Thập Tuyệt Trận.
 • Điều kiện thu thập: Kỹ năng Đào Khoáng cấp 10 - Tôn Sư.

Trồng Trọt

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Đại Phu tại Cự Lộc (229/187) để vào Nông trường trồng trọt.

Phong Thần

Bước 2: Tại Nông trường, tìm gặp Dương Thúc (206/189) để học kỹ năng Trồng Trọt.

 • Trồng đơn lẻ: Một nhân vật trồng.
 • Trồng đan xen: Tổ đội trồng (thành viên phải có loại mầm khác nhau).
Phong Thần Phong Thần

Bước 3: Chọn mảnh đất chưa được trồng trọt để gieo Mầm May Mắn.

 • Tiêu diệt thủ lĩnh yêu ma (Boss tím) ở khu vực luyện công có cơ hội nhận được Hạt May Mắn.
 • Mang hạt giao cho Dương Thúc đổi được: Mầm May Mắn*Hàn, Mầm May Mắn*Nóng.
Phong Thần

Bước 4: Chăm sóc cây và thu hoạch.

 • Phải tưới nước (cần Thủy Hồn), bón phân (cần Địa Tâm), bắt sâu (cần Hỏa Linh) cho cây đúng giờ.
 • Khi thu hoạch, quả sẽ rơi vào hành trang của nhân vật.
Phong Thần
Cỏ 2 Lá May Mắn
 • Nguồn gốc: Chăm sóc cây ngẫu nhiên nhận được tại hành trang.
 • Công dụng: Tăng 30% tỷ lệ thành công khi Luyện Đơn, Nấu Ăn, Chế Luyện (Tinh).
Phong Thần
Cỏ 3 Lá May Mắn
 • Nguồn gốc: Chăm sóc cây ngẫu nhiên nhận được tại hành trang.
 • Công dụng: Tăng 80% tỷ lệ thành công khi Luyện Đơn, Nấu Ăn, Chế Luyện (Tinh).

Câu Cá

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Câu Cá.

 • Vị trí: Triều Ca (217/194).
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30.
Phong ThầnPhong Thần

Bước 2: Đến Tiệm Tạp Hóa để mua dụng cụ Cần Câu và Mồi Câu.

 • Cần Câu: Trang bị xong có thể đến nơi cá thường xuất hiện để câu.
 • Mồi Câu: Móc mồi vào lưỡi câu, sử dụng sẽ nhận được trạng thái Mồi Câu.
Phong Thần

Bước 3: Mang dụng cụ đến chỗ câu cá thích hợp với cấp độ nhân vật rồi thả câu.

 • Khi thả câu, nhân vật sẽ biến thành hình dạng của ngư ông:
  • Nếu di chuyển hoặc bị tấn công thì mồi câu sẽ biến mất.
  • Khi độ bền Cần Câu bằng 0 thì không thể tiếp tục thả câu.
 • Cần Câu sẽ tự động bắt những con cá to và tươi ngon.
Phong Thần
Cẩm Vân Ngư
 • Vị trí: Mục Dã.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Câu Cá cấp 9 - Ngư Sư (cao cấp)
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Phi Ngân Tuyết - Tinh Ban Điêu - Cửu Vĩ Long Ngư
 • Vị trí: Đông Doanh Đảo.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Câu Cá cấp 10 - Ngư Sư (cao cấp)

Gia Công bao gồm 03 kỹ năng chính: Gia Công Thuốc, Gia Công Khoáng và Gia Công Thực Phẩm. Ứng với mỗi loại kỹ năng, khi học thành công kỳ sĩ sẽ nhận được những nguyên liệu Chế Tạo khác nhau.

Theo đó, chư vị kỳ sĩ đã tôi luyện đạt đến đẳng cấp 8 có thể nâng cao tay nghề của mình lên đẳng cấp 9 & 10 tại phiên bản Động Thiên Phúc Địa 2 một cách dễ dàng.

Gia Công Thuốc

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Gia Công Thuốc.

 • Vị trí: Tây Kỳ (187/192)
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Gia Công Thuốc.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Gia Công Thuốc.
 • Thông qua Thu Thập Thảo Dược sẽ nhận được nguyên liệu Gia Công Thuốc.
Phong Thần/ Phong Thần
Phục Thần Tử - Trường Bạch Sâm Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Phục Thần Tử, Trường Bạch Sâm có được từ kỹ năng Hái Thuốc.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Thuốc cấp 9.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Tiên Vân Lão Sâm - Tuyết Chi Phục Linh - Long Huyết Linh Chi Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Tiên Vân Lão Sâm, Tuyết Chi Phục Linh, Long Huyết Linh Chi có được từ kỹ năng Hái Thuốc.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Thuốc cấp 10.

Gia Công Khoáng

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Gia Công Khoáng.

 • Vị trí: Tây Kỳ (187/192)
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Gia Công Khoáng.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Gia Công Khoáng.
 • Thông qua Thu Thập Khoáng sẽ nhận được nguyên liệu để Gia Công Khoáng.
Phong Thần
Xích Đồng Đĩnh
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Xích Đồng Khối nâng cấp từ Xích Đồng Sa (cấp 7)
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Khoáng cấp 9.
Phong Thần
Huyền Đồng
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Hoàng Đồng Đĩnh, Tử Đồng Đĩnh, Xích Đồng Đĩnh nâng cấp từ gia công khoáng cấp 3, 6, 9.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Khoáng cấp 10.

Gia Công Thực Phẩm

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Gia Công Thực Phẩm.

 • Vị trí: Triều Ca (217/194).
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Gia Công Thực Phẩm.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Gia Công Thực Phẩm.
 • Thông qua Câu cá và Thu Thập Thảo Dược sẽ nhận được nguyên liệu để Gia Công Thực Phẩm.
Phong Thần
Thịt Cẩm Vân Ngư
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Cẩm Vân Ngư có được từ kỹ năng Câu Cá.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Thực Phẩm cấp 9.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Thịt Phi Ngân Tuyết - Tinh Ban Điêu - Cửu Vĩ Long Ngư
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Phi Ngân Tuyết - Tinh Ban Điêu - Cửu Vĩ Long Ngư có được từ kỹ năng Câu Cá.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Gia Công Thực Phẩm cấp 10.

Với các nguyên liệu tìm được từ việc tôi luyện thuần thục nhóm kỹ năng sống Thu Thập & Gia Công, quý kỳ sĩ có thể dùng các loại tinh hoa đất trời tầm được để thực hiện Chế Tạo ra được các bài thuốc quý, món ăn hữu dụng & nguyên liệu rèn binh.

Ngoài ra, với đẳng cấp của nhóm kỹ năng Chế Tạo của chư vị đã đạt được đẳng cấp 8 thì nay có thể tiếp tục trau dồi bản thân lên kỹ năng Chế Tạo cấp 9 & 10 tại phiên bản Động Thiên Phúc Địa 2.

Luyện Đơn

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Luyện Đơn.

 • Vị trí: Tây Kỳ (187/192).
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Luyện Đơn.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Luyện Đơn.
 • Thông qua Gia Công Thuốc sẽ nhận được nguyên liệu để Luyện Đơn.
Phong Thần
Ngưng Sương Hoàn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Phục Thần Tử Tinh Hoa, Trường Bạch Sâm Tinh Hoa, Bạch Trà Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng tốc độ đóng băng.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 9.
Phong Thần
Chúc Dung Thần Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Phục Thần Tử Tinh Hoa, Tiên Vân Lão Sâm Tinh Hoa, Hỏa Linh Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng hỏa sát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.
Phong Thần
Liệt Điện Thần Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Trường Bạch Sâm Tinh Hoa, Tiên Vân Lão Sâm Tinh Hoa, Phong Lệ Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng lôi sát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.
Phong Thần
Hậu Thổ Thần Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Phục Thần Tử Tinh Hoa, Tuyết Chi Phục Linh Tinh Hoa, Địa Tâm Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng thổ sát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.
Phong Thần
Cộng Công Thần Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Trường Bạch Sâm Tinh Hoa, Tuyết Chi Phục Linh Tinh Hoa, Thủy Hồn Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng băng sát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.
Phong Thần
Cửu Chuyển Hoàn Mệnh Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Tiên Vân Lão Sâm Tinh Hoa, Long Huyết Linh Chi Tinh Hoa, Lục Đạo Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng lượng lớn Sinh lực trong chốc lát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.
Phong Thần
Chuyển Hoàn Thần Đơn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Tuyết Chi Phục Linh Tinh Hoa, Long Huyết Linh Chi Tinh Hoa, Lục Đạo Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thuốc.
 • Công Dụng: Tăng lượng lớn Nội lực trong chốc lát.
 • Điều kiện chế tạo: Kỹ năng Luyện Đơn cấp 10.

Nấu Ăn

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Nấu Nướng.

 • Vị trí: Triều Ca (217/194).
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 30 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Nấu Ăn.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Nấu Ăn.
 • Thông qua Gia Công Thuốc và Gia Công Thực Phẩm sẽ nhận được nguyên liệu để Nấu Ăn.
Phong Thần/ Phong Thần
Vượt Vũ Môn/Canh Bách Bổ
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Thịt Cẩm Vân Ngư, Tuyết Sa Diêm, Địa Hoàng Tinh Hoa, Huyên Thảo Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thực Phẩm & Thuốc.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Nấu Ăn cấp 9 - Thầy Nấu Nướng (cao cấp)
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Thần Tiên Thiên Cửu Sí/Cẩm Y Du Long Bao/Đan Châu Phù Dung Đỗ
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Thịt Đào Hoa Quyết Ngư, Thịt Đan Chu Lô, Thịt Cửu Vĩ Long Ngư, Kim Hương Diêm, Lục Đạo Tinh Hoa, Tứ Tướng Tinh Hoa, Hỏa Linh Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thực Phẩm & Thuốc.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Nấu Ăn cấp 10 - Tôn Sư.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần
Hỏa Vũ Đào Hoa Sí/Băng Trấn Long Đảm Tửu/Song Long Hý Châu Bao
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Thịt Cửu Vĩ Long Ngư, Kim Hương Diêm, Địa Tâm Tinh Hoa, Phong Lệ Tinh Hoa, Thủy Hồn Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thực Phẩm & Thuốc.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Nấu Ăn cấp 10 - Tôn Sư.
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần/Phong Thần
Ly Hỏa - Tốn Phong - Cấn Thổ - Phá Thủy Hoàn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Thịt Cá Diếc, Hỏa Linh - Phong Lệ - Địa Tâm - Thủy Hồn Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thực Phẩm & Thuốc.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Chế tạo thức ăn linh thú cấp 4 - Thầy Nấu Nướng (trung cấp).
Phong Thần/ Phong Thần/ Phong Thần/Phong Thần
Ly Hỏa Cửu Cung - Tốn Phong Bát Vân - Cấn Thổ Thập Phương - Phá Thủy Thất Tĩnh Hoàn
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Thịt Cá Chình, Thịt Kim Bang Lý, Hỏa Linh - Phong Lệ - Địa Tâm - Thủy Hồn Tinh Hoa có được từ kỹ năng Gia Công Thực Phẩm.
 • Điều kiện câu: Kỹ năng Chế tạo thức ăn linh thú cấp 7 - Thầy Nấu Nướng (trung cấp).

Chế Luyện

Hình ảnh Mô tả
Phong Thần
Sinh Hoạt Sư

Bước 1: Nhân vật tìm gặp Sinh Hoạt Sư để học kỹ năng Chế Luyện.

 • Vị trí: Tây Kỳ (186/192).
 • Điều kiện học: Nhân vật đạt cấp 60 và hành trang có ít tiền.
Phong Thần
Phong Thần

Bước 2: Nhân vật mở giao diện Kỹ Năng Sống chọn Rèn.

 • Chọn Gia công chế tạo sẽ hiện ra giao diện phối phương Chế Luyện.
 • Thông qua Gia Công Thuốc và Gia Công Khoáng sẽ nhận được nguyên liệu để Chế Luyện.