Quay về Trang chủ

Máy chủ Ngọc Hư Cung

Từ 20-01-2014

Đầu trang

Thu Thập Khoáng Thạch tại Ngọc Hư Cung

25-06-14

Những kỳ sĩ đang phiêu lưu tại Ngọc Hư Cung sẽ có cơ hội sở hữu hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm cùng các trân bảo quý giá như: Vũ khí 80 - 90 - 100, Pháp Bảo 1x - 3x - 5x, Nữ Oa Thạch, Hồng Hưng Lệnh, Tướng Quân Lệnh, ... thông qua sự kiện Thu Thập Khoáng Thạch bắt đầu từ ngày 26/06.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 26/06/2014.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2014.
 • Lưu ý: Chỉ diễn ra tại Ngọc Hư Cung.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Quỳnh Hoa Tiên Tử
 • Vị trí: Triều Ca (220/190).
 • Chức năng:
  • Mua Khoáng Thạch Thô, Vàng Thỏi.
  • Ghép Bạch Kim, Kim Cương.
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.
Phong Thần
Bạch Kim Thô
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ.
 • Chức năng: Ghép Bạch Kim.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.
Phong Thần
Khoáng Thạch Thô
 • Nguồn gốc:
  • Thu thập tại Mạnh Tân.
  • Mua tại Quỳnh Hoa Tiên Tử:
  • 10 Khoáng Thạch Thô = 2 tiền Đồng
   50 Khoáng Thạch Thô = 8 tiền Đồng
   100 Khoáng Thạch Thô = 16 tiền Đồng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao.
 • Chức năng: Ghép Kim Cương.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.
Phong Thần
Vàng Thỏi
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Quỳnh Hoa Tiên Tử:
   10 Vàng Thỏi = 2 tiền Đồng
   50 Vàng Thỏi = 8 tiền Đồng
   100 Vàng Thỏi = 16 tiền Đồng
  • Tham gia nhiệm vụ tuần hoàn.
Tính năng Điều kiện
Số lượng
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 10 Vàng Thỏi/1 lần hoàn thành nhiệm vụ
Bào Thương 3/5/7
Tống Tửu 2/3/4
Thám Quân 3/4/5
Đạo Cụ 2/3/4
Vị Quốc Lập Công Hoàn thành
nhiệm vụ
Vạn Tiên Trận
Thiên Cống 2/3/4

 

 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao.
 • Chức năng: Ghép Kim Cương.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.
Phong Thần
Bạch Kim
 • Nguồn gốc: Ghép tại Quỳnh Hoa Tiên Tử.
 • 50 Bạch Kim Thô + 10 Vàng Thỏi = 10 Bạch Kim
  250 Bạch Kim Thô + 50 Vàng Thỏi = 50 Bạch Kim
  500 Bạch Kim Thô + 100 Vàng Thỏi = 100 Bạch Kim
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao.
 • Giới hạn: Tối đa 50.000.000 điểm kinh nghiêm từ Bạch Kim.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.
Phong Thần
Kim Cương
 • Nguồn gốc: Ghép tại Quỳnh Hoa Tiên Tử.
 • 10 Khoáng Thạch Thô + 10 Vàng Thỏi + 8 Tiền Đồng
  = 10 Kim Cương
  50 Khoáng Thạch Thô + 50 Vàng Thỏi + 40 Tiền Đồng
  = 50 Kim Cương
  100 Khoáng Thạch Thô + 100 Vàng Thỏi + 75 Tiền Đồng
  = 100 Kim Cương
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao.
 • Giới hạn: Tối đa 100.000.000 điểm kinh nghiêm từ Kim Cương.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 14/07/2014.

Thu thập Khoáng Thạch Thô

 • Vào các mốc thời gian: 06h00 - 09h00, 12h00 - 14h00, 18h00 - 21h00. Tại Mạnh Tân sẽ xuất hiện các khối Khoáng Thạch Thô.
 • Cứ 10 phút sẽ xuất hiện 1 đợt và mỗi đợt có 40 Khoáng Thạch Thô.
 • Thời gian để nhặt Khoáng Thạch Thô là 10 giây. Khi nhặt, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên thay đổi 1 loại PK.

Phong Thần

Phần thưởng

Sử dụng Phần thưởng
Bạch Kim Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 700

Kim Cương
 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 1.000
 • có cơ hội nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên:
Vật phẩm
1 món Lục 10x Mảnh Lam Thủy Tinh
1 món Lục 8x Mảnh Sách Chư Hầu
Chỉ Nam Châu Nữ Oa Thạch
Di Ngoại Phù Pháp Bảo 1x
Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo 3x
Hồng Hưng Lệnh Pháp Bảo 5x
Hồng Thủy Tinh Phi Mao Phù
Lam Bảo Thạch Thiên Tiên Thủy
Lam Thủy Tinh Tướng Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Vũ khí 80
Mảnh Hồng Thủy Tinh Vũ khí 90
-- Vũ khí 100
 • Lưu ý: Khi đạt giới hạn điểm kinh nghiệm, kỳ sĩ vẫn có thể sử dụng Kim Cương để nhận thưởng vật phẩm.

Nay Bổn Pháp xin thông báo để quý kỳ sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Mọi thắc mắc liên quan đến quá trình phiêu lưu tại thế giới Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.