Quay về Trang chủ

Máy chủ Ngọc Hư Cung

Từ 20-01-2014

Đầu trang

Có thể tạo trang bị Cam tại Ngọc Hư Cung

27-03-14

Theo lịch trình phát triển của máy chủ Ngọc Hư Cung, kể từ ngày 28/03/2014, tính năng chế tạo trang bị Cam Trấn Nguyên sẽ chính thức ra mắt kỳ sĩ tại máy chủ này. Sau đây, thân mời kỳ sĩ gần xa cùng cập nhật bản tin bên dưới để hiểu rõ cách thức chế tạo dòng trang bị Cam Trấn Nguyên.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 28/03/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Nội dung: Mở tính năng chế tạo trang bị Trấn Nguyên.
 • Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp > 42 & chỉ mở tại Ngọc Hư Cung.

Danh vọng Trấn Nguyên

Câu hỏi Nội dung trả lời
Danh vọng Trấn Nguyên là gì?

Danh vọng Trấn Nguyên cần để học Đồ Phổ chế tạo trang bị Cam. Khi đạt tới điểm Danh vọng nhất định kỳ sĩ mới có thể chế tạo được trang bị tương ứng.

 • 0 - 99 điểm: Học được Đồ Phổ trang bị Cam cấp 1.
 • 100 - 399 điểm: Học được Đồ Phổ trang bị Cam cấp 2.
 • > 400 điểm: Học được Đồ Phổ trang bị Cam cấp 3.
Làm thế nào để tăng Danh vọng Trấn Nguyên?

2 cách tăng điểm Danh vọng Trấn Nguyên:

Cách Chi tiết
Nộp Đồng Kích
(tối đa 5 lần/ngày)
 • 0 - 100 điểm: Nộp 1 Đồng Kích tăng 10 điểm Danh vọng Trấn Nguyên.
 • 100 - 400 điểm: Nộp 2 Đồng Kích tăng 10 điểm Danh vọng Trấn Nguyên.
 • > 400 điểm: Nộp 3 Đồng Kích tăng 10 điểm Danh vọng Trấn Nguyên.
Nộp Linh Nguyên

Khi đánh quái, kỳ sĩ có cơ hội nhận được trạng thái (buff) Linh Nguyên, quay về gặp Trấn Nguyên Đại Tiên để được điểm Danh vọng Trấn Nguyên.

 • 0 - 400 điểm: Được 3 điểm Danh vọng Trấn Nguyên.
 • > 400 điểm: Được 1 điểm Danh vọng Trấn Nguyên.

Học cách chế tạo trang bị Cam

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Trấn Nguyên Đại Tiên
 • Vị trí: Diêu Trì - (182/198).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ chế tạo trang bị Cam.
Phong Thần
Tật Hành Quỷ
Sa Mạc Thổ Thành - 208/186

Phong Thần
Thực Khí Quỷ
Hiền Viên tầng 1 - 203/177

Phong Thần
Thực Thủy Quỷ
Đông Hải Thủy Vực - 240/198
Tiêu diệt 3 quái vật như hình bên để hoàn thành nhiệm vụ
Phong Thần
Thủy

Phong Thần
Khí

Phong Thần
Lực
 • Tìm Tam Nguyên (Khí Nguyên: Thảo Tiên, Thủy Nguyên: Yểm Hỏa, Lực Nguyên: Cốt Tinh)
Phong Thần
 • Thu thập đủ nguyên liệu, kỳ sĩ quay về gặp Trấn Nguyên Đại Tiên để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng: 120.000 điểm kinh nghiệm, 1 Mảnh Hồng Thủy Tinh & Tứ Tượng hoặc Thu Thập.

Học Đồ Phổ

Để có thể học Đồ Phổ, bắt buộc kỳ sĩ phải học cách chế tạo đồ Cam thành công (các bước phía trên).

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần Bước 1: Đối thoại cùng Trấn Nguyên Đại Tiên như hình bên
Phong Thần
 • Bước 2: Nhấp chọn "Luyện Đồ Phổ"
Phong Thần Bước 3: Nhấp chọn "Học Đồ Phổ cấp..."
Phong Thần Bước 4: Chọn Đồ Phổ cần học

Cách thức chế tạo trang bị Cam

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần Bước 1: Đối thoại cùng Trấn Nguyên Đại Tiên như hình bên
Phong Thần
 • Bước 2: Đặt nguyên liệu của trang bị Cam kỳ sĩ cần chế tạo vào (có thể xem Bảo Điển để biết công thức chế tạo trang bị Cam)
Phong Thần Bước 3: Thành phẩm

Đổi cách chế tạo trang bị Cam

Kỳ sĩ có thể thay đổi cách chế tạo trang bị Cam mà mình đã học mà không mất điểm Danh vọng Trấn Nguyên và các Đồ Phổ đã học.

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần Bước 1: Đối thoại cùng Trấn Nguyên Đại Tiên như hình bên
Phong Thần
 • Bước 2: Nhấn "Xác định"
Phong Thần Bước 3: Lựa chọn cách chế tạo trang bị Cam mà kỳ sĩ cần đổi

Bảo điển

Kỳ sĩ có thể sử dụng tính năng Bảo Điển để xem trước thuộc tính hoặc yêu cầu nguyên liệu của trang bị mà mình cần chế tạo.

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần Bước 1: Đối thoại cùng Trấn Nguyên Đại Tiên như hình bên
Phong Thần
 • Bước 2: Chọn loại trang bị
Phong Thần Bước 3: Xem nguyên liệu yêu cầu hoặc chỉ số thuộc tính của trang bị Cam

Thân chúc quý kỳ sĩ nhiều niềm vui và may mắn trên đường phiêu lưu cùng thế giới Phong Thần. Mọi thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay kính báo,