Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Ngọc Tuyền Cung

Từ 10-01-2023 đến 14/01/2023

Đầu trang

Tiên Ma Lệnh Cụm 2013

11-01-23

Dành tặng cho những kì sĩ mới gia nhập Tam Giới, Bổn Pháp xin trân trọng gửi đến tin tức về Thẻ Tân Thủ có sức mạnh vô song, giúp những ai vừa bước chân vào Phong Thần nhanh chóng đạt được những đẳng cấp nhất định. Mong rằng mùa lễ hội này sẽ giúp quý kì sĩ có nhiều niềm vui hơn với thông tin bên dưới của Tiên Ma Lệnh.

Tiên Ma Lệnh Cụm 2013

 • Thời gian: Tháng 1/2023
 • Áp dụng: Chỉ áp dụng tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung
 • Khuyến cáo: Quý kỳ sĩ không được nhận thưởng khi nhân vật ở trạng thái mệt mỏi, quá 3 giờ chơi. Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ các trường hợp không thực hiện theo lưu ý này.
 • NPC & vật phẩm liên quan:
Hình ẢnhGhi Chú

IMG_256
Đại Sứ Phong Thần

 • Vị trí:
  • Ngọc Hư Cung - 213/194.
  • Sùng Thành Doanh - 200/200.
  • Xi Vưu Mộ - 199/201.
 • Chức năng: Dùng Tiền Đồng mua Túi Tiên Ma Lệnh

IMG_256
Túi Tiên Ma Lệnh

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Đại Sứ Phong Thần giá 150 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận.

IMG_256

 
Tiên Ma Lệnh
( tân thủ )

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý: Hạn sử dụng sẽ có 4 loại, chỉ nhận duy nhất được một trong 4 loại này
  • 45 ngày, không tốn thêm tiền đồng.
  • 90 ngày: tốn thêm 100 tiền đồng.
  • 150 ngày: tốn thêm 150 tiền đồng
  • 300 ngày: tốn thêm 300 tiền đồng
  •  
  • Khi nhận một trong bốn loại trên thì Túi Tân Thủ sẽ mất.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Từ cấp 1 đến cấp 89 mới có thể nhận.
 • Tính chất:
  • Khi còn hạn sử dụng: Không giao dịch, bày bán, ném ra, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.
  • Hết hạn sử dụng: Có thể ném ra. Không giao dịch, bày bán, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.

IMG_256

 
Tiên Ma Lệnh ( trưởng thành )

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Cấp 90 trở lên mới có thể nhận.

Phần Thưởng Kích Hoạt

Khuyến cáo: Quý kỳ sĩ không được nhận thưởng khi nhân vật ở trạng thái mệt mỏi, quá 3 giờ chơi. Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ các trường hợp không thực hiện theo lưu ý này.

Phần ThưởngLưu Ý

100 vạn

 • Nhân vật nhận thưởng 1 lần/sự kiện.

1 Chân Khí Tiểu

1 Thanh Lộ Tiểu

1 Lâm Tiên Lộ

1 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ

1 Hồi Thành Phi Siêu Cấp

1 Di Ngoại Phù

1 Bào Thương Hồi Thành Phù

1 Vũ Khí 2x ( theo hệ phái )

20 Đồng Thau

Hoạt động thăng cấp nhận thưởng

 • Khuyến cáo: Quý kỳ sĩ không được nhận thưởng khi nhân vật ở trạng thái mệt mỏi, quá 3 giờ chơi. Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ các trường hợp không thực hiện theo lưu ý này.
 • Kỳ sĩ đạt đẳng cấp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Đẳng CấpYêu CầuHoàn thành nhanh ( Tiền Đồng)Gói phần thưởng tương ứng

20

-

1 Mộc Nhân

1 Túi Hàng

5 Đồng Thau

1 Thiên Tiên Thủy

Phi Phong Lục 2x (theo hệ phái) Khóa

40

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

10

10 vạn

1 Chỉ Nhân

1 Thưởng Kim Bài

5 Đồng Thau

1 Tử Kim Hồ Lô

Phi Phong Lục 4x (theo hệ phái) Khóa

60

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

20

10 vạn

1 Đồng Nhân

1 Khao Quân Lệnh

5 Đồng Thau

1 Chìa Khóa Linh Tê

Phi Phong Lục 6x (theo hệ phái) Khóa

70

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

30

10 vạn

1 Vũ Khí Sơ Cấp

1 Trang Bị Sơ Cấp

5 Đồng Thau

1 Dụ Hồn Hương

1 Mảnh Vải

80

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

40

10 vạn

1 Nữ Oa Thạch

1 Lưu Ly Bôi

5 Đồng Thau

1 Bá Lạc Nhãn cấp 10

Phi Phong Lục 8x (theo hệ phái) Khóa

90

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

50

10 vạn

1 Hấp Hồn Hồ Lô

1 Trang Bị Sơ Cấp ( nguyên ) 7 ngày

1 Thỏi Vàng

1 Trầm Điện ( 7 ngày )

1 Túi Thuộc Tính

100

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 101

1 Dẫn Lộ Linh Đăng (7 ngày)

1 Vũ Khí Sơ Cấp ( nguyên ) 7 ngày

1 Thỏi Vàng

1 Túi Thuộc Tính

Phi Phong Lục 10x (theo hệ phái) Khóa

110

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 111

1 Mảnh Tử Thủy Tinh

1 Phụ Mẫu Chi Tâm

1 Thỏi Vàng

1 Vải Dầy ( 7 ngày )

1 Túi Thuộc Tính

120

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 121

5 Hộ Mạch Đơn

5 Túi Chân Khí

1 Thỏi Vàng

1 Vải Dầy ( 7 ngày )

1 Thanh Minh Danh Ngọc

130

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 131

10 Hộ Mạch Đơn

10 Túi Chân Khí

1 Thỏi Vàng

1 Tẩy Tủy Châu ( 7 ngày )

1 Xích Viêm Danh Ngọc

140

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận
Hoàn thành 20 lần NV Trọng Trân Ma Uy

100

Đẳng cấp 141

15 Hộ Mạch Đơn

15 Túi Chân Khí

1 Thỏi Vàng

1 Hoán Thần Binh

1 Tử Hà Danh Ngọc

‘150

Hoàn Thành 20 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận
Hoàn thành 20 lần NV Trọng Trân Ma Uy

100

Đẳng cấp 151

5 Tiên Phù

20 Hộ Mạch Đơn

20 Túi Chân Khí

1 Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân ( 7 ngày )

1 Tướng Quân Lnh Siêu

160

Hoàn Thành 30 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận
Hoàn thành 20 lần NV Trọng Trân Ma Uy

100

Đẳng cấp 161

5 Ma Phù

25 Hộ Mạch Đơn

25 Túi Chân Khí

1 Hoàng Bảo Thạch

1 Tướng Quân Lnh Siêu

170

Hoàn Thành 40 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận
Hoàn thành 20 lần NV Trọng Trân Ma Uy

100

Đẳng cấp 171

10 Tiên Phù

30 Hộ Mạch Đơn

30 Túi Chân Khí

1 Minh Hà Chi Thư

1 Tướng Quân Lnh Siêu

180

 

Hoàn thành 20 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 20 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 20 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt NPC Nghĩa Tử 1

500

Đẳng cấp 181

10 Ma Phù

35 Hộ Mạch Đơn

35 Túi Chân Khí

1 Tử Thủy Tinh

1 Túi Thuộc Tính ( Trung )

190

Hoàn thành 30 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 30 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 30 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 30 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt NPC Nghĩa Tử 1
Kích hoạt NPC Nghĩa Tử 2

1000

Đẳng cấp 191

15 Tiên Phù

40 Hộ Mạch Đơn

40 Túi Chân Khí

1 Tinh Thái Quái Phù

1 Túi Thuộc Tính ( Trung )

200

Hoàn thành 40 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 40 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 40 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 40 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt NPC Nghĩa Tử 1
Kích hoạt NPC Nghĩa Tử 2
Kích hoạt NPC VIP

1000

45 Hộ Mạch Đơn

45 Túi Chân Khí

1 Túi Thuộc Tính ( Trung )

1 Tử Bảo Thạch

Lnh Bài Pet Thch Cơ

1 pháp bo Tam Sinh Thch ( khóa )

Phần thưởng hàng ngày

GóiPhần Thưởng

Nhận miễn phí/ngày

2 vạn lượng

1 Hộ Mạch Đơn

1 Thanh Lộ (tiểu)

1 Chân Khí (tiểu)

Tiêu hao 12 Tiền Đồng/ngày

2 Tiên Phù

2 Ma Phù

2 Hộ Mạch Đơn

2 Linh Thạch

2 Túi Hàng

2 Khao Quân Lệnh

1 Túi Chân Khí

Tiêu hao 19 Tiền Đồng/ngày

3 Tiên Phù

3 Ma Phù

3 Hộ Mạch Đơn

3 Linh Thạch

3 Túi Hàng

3 Khao Quân Lệnh

2 Bảo Tá Thanh Lộ

2 Sơn Thủy Chân Khí

2 Túi Chân Khí

Tiêu hao 29 Tiền Đồng/ngày

4 Tiên Phù

4 Ma Phù

4 Hộ Mạch Đơn

4 Linh Thạch

4 Túi Hàng

4 Khao Quân Lệnh

3 Bảo Tá Thanh Lộ

3 Sơn Thủy Chân Khí

3 Túi Chân Khí

 • Tiên Ma Lệnh - Trưởng Thành
Thời GianPhần Thưởng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

10 vạn lượng

200.000 điểm kinh nghiệm

1 Đồng Bảo An

1 Đồng Hữu Huy

1 Mảnh Vàng

1 Mảnh Bạc

1 Mảnh Đồng

1 Huy Hữu Đạo Sách

5 Hộ Mạch Đơn

1 Túi Chân Khí

Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật

20 vạn lượng

400.000 điểm kinh nghiệm

2 Đồng Bảo An

2 Đồng Hữu Huy

2 Mảnh Vàng

2 Mảnh Bạc

2 Mảnh Đồng

2 Huy Hữu Đạo Sách

10 Hộ Mạch Đơn

2 Túi Chân Khí

Chúc quý kỳ sĩ có một trải nghiệm thú vị khi tham gia Tam Giới khi sở hữu thẻ Tân Thủ này. Nếu có gì thắc mắc, quý vị có thể liên hệ tại fanpage, số dường dây nóng 1900 561 588 hoặc hotro.zing.vn và fanpage Phong Thần để cập nhật thêm chi tiết và có câu trả lời tốt nhất.