Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Ngọc Tuyền Cung

Từ 10-01-2023 đến 14/01/2023

Đầu trang

Đua Top Nhận Thưởng

10-01-23

Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Vùng đất mới Ngọc Tuyền Cung sẽ tái hiện lại không khí náo nhiệt của 15 năm về trước, cụ thể vào ngày 03/03/2007 năm đó, các cuộc tranh tài khốc liệt từ các kỳ nhân dị sĩ tại khắp nơi trên tam giới đã tề tựu ngay tại Ngọc Tuyền Cung. Và nay 2023, Ngọc Tuyền Cung chính thức trở lại - vùng đất nồng đậm thiên tài địa bảo, một vùng đất địa lợi cho quý kỳ sĩ muốn xưng bá thiên hạ, khai thiên lập quốc.

Thông tin quan trọng cần biết

 • Phần thưởng Đua Top Thế Giới có thể tại cụm 2013 hoặc 2017
 • Thời gian Đua Top:  Từ 16h00 ngày 14/01/2023 đến 00h05 ngày 31/03/2023
 • Phiên bản: Cụm 2013 (Đua Top theo phiên bản cụm Hồi Ức Cam)
 • Diễn giải phần thưởng:
  • (*) Có thể nhận thưởng ở tất cả các cụm máy chủ trong Phong Thần
  • (**) Có thể nhận thưởng tại cụm 2008, 2013, 2017 (trừ cụm Hồi Ức Xanh, Hồi Ức Cam)
  • (***) Kỹ Năng Thú Nuôi: Không thể cộng dồn tất cả kỹ năng pet vào 1 ô kỹ năng, phải chia đều kỹ năng cho 4 ô kỹ năng pet của nhân vật (Chỉ nhận được tại cụm 2013).
  • (****): Pháp bảo cá nhân #12: Sử dụng Pháp Bảo Cá Nhân #12 của nhân vật để thăng 12 (tuy nhiên các Pháp Bảo của giải đấu như Quần Anh Hội 9, 11, Trấn Hồn Pháp, Thất Thần Trai, Đả Thần Tiên, Huyền Thiên Tam Sinh Thạch hoặc các loại pháp bảo của phiên bản mới sẽ không hỗ trợ thăng cấp) (Chỉ nhận được tại cụm 2013).
  • (*****) Có thể nhận thưởng tại cụm 2017
 • ĐUA TOP THẾ GIỚI
 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 14/01/2023 đến 00h05 ngày 31/03/2023
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 140 trở lên tại máy chủ mới Ngọc Tuyền Cung sẽ nhận thưởng.
Hạng   Nhận tại Cụm 2013

1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (*)

1 Buff Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (*)

DH Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (**)

 

Buff Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (**)

 

5 món trang bị Cam Thánh
(tự chọn)

1 Bộ Chuyển Sinh 1

5 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

5 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

1 Trùng Sinh Châu

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

6 Lò Luyện Trân Hựu

6 Trang Nguyên Cao Cấp

6 Trang Tinh Cao Cấp

6 Khí Nguyên Cao Cấp

6 Khí Tinh Cao Cấp

1 Lục Lam Bảo Thạch

1 Bạch Bảo Thạch

3000 Túi Chân Khí

30 Túi Thuộc Tính Trung (*****)

30 Túi Thuộc Tính Sơ

1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 (***)

1 thú cưỡi Bạch Kim (tự chọn)

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Hóa Thần

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch #12

2

DH Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (**)

 

Buff Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (**)

 

4 món trang bị Cam Thánh
(tự chọn)

4 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

4 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

1 Trùng Sinh Châu

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

5 Lò Luyện Trân Hựu

5 Trang Nguyên Cao Cấp

5 Trang Tinh Cao Cấp

5 Khí Nguyên Cao Cấp

5 Khí Tinh Cao Cấp

1 Lục Lam Bảo Thạch

1 Bạch Bảo Thạch

2500 Túi Chân Khí

25  Túi Thuộc Tính Trung (*****)

25  Túi Thuộc Tính Sơ

1 Pháp bảo Tam Sinh Thạch

1 Thú nuôi 3 kỹ năng +1 (***)

1 thú cưỡi Bạch Kim (tự chọn)

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Hóa Thần

3 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

1 pháp bảo cá nhân #12 (****)

15 chứng nhận Hiên Viên cấp 1

15 chứng nhận Thần Nông cấp 1

15 chứng nhận Xi Vưu cấp 1

15 chứng nhận Lão Lão cấp 1

3

DH Bách Chiến Vương Tôn 180 ngày (**)

 

Buff Bách Chiến Vương Tôn 180 ngày (**)

 

3 món trang bị Cam Thánh
(tự chọn)

3 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)

3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

1 Trùng Sinh Châu

20 Thỏi Vàng

20 Thỏi Bạc

20 Thỏi Đồng

4 Lò Luyện Trân Hựu

4 Trang Nguyên Cao Cấp

4 Trang Tinh Cao Cấp

4 Khí Nguyên Cao Cấp

4 Khí Tinh Cao Cấp

1 Lục Lam Bảo Thạch

1 Bạch Bảo Thạch

2000 Túi Chân Khí

20 Túi Thuộc Tính Trung (*****)

20 Túi Thuộc Tính Sơ

1 thú cưỡi Bạch Kim (tự chọn)

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Hóa Thần

3 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

1 Vũ Khí Tiên Ma 30 ( tự chọn )

1 Thú nuôi 2 kỹ năng +1 (***)

1 pháp bảo cá nhân #12 (****)

10 chứng nhận Hiên Viên cấp 1

10 chứng nhận Thần Nông cấp 1

10 chứng nhận Xi Vưu cấp 1

10 chứng nhận Lão Lão cấp 1

4

DH Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (**)

 

Buff Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (**)

 

5 món cam Sự Kiện
(tự chọn)

2 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

20 Thỏi Vàng

20 Thỏi Bạc

20 Thỏi Đồng

3 Lò Luyện Trân Hựu

3 Trang Nguyên Cao Cấp

3 Trang Tinh Cao Cấp

3 Khí Nguyên Cao Cấp

3 Khí Tinh Cao Cấp

1 Lục Lam Thủy Tinh

1 Bạch Thủy Tinh

1 thú cưỡi Bạch Kim (tự chọn)

2 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

1 Vũ Khí Tiên Ma 30 ( tự chọn )

1500 Túi Chân Khí

15 Túi Thuộc Tính Trung (*****)

15 Túi Thuộc Tính Sơ

1 Thú nuôi 2 kỹ năng +1 (***)

1 pháp bảo cá nhân #12 (****)(*)

7 chứng nhận Hiên Viên cấp 1

7 chứng nhận Thần Nông cấp 1

7 chứng nhận Xi Vưu cấp 1

7 chứng nhận Lão Lão cấp 1

5

DH Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (**)

 

Buff Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (**)

 

4 món cam Sự Kiện
(tự chọn)

2 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

10 Thỏi Vàng

10 Thỏi Bạc

10 Thỏi Đồng

3 Lò Luyện Trân Hựu

3 Trang Nguyên Cao Cấp

3 Trang Tinh Cao Cấp

3 Khí Nguyên Cao Cấp

3 Khí Tinh Cao Cấp

1 Lục Lam Thủy Tinh

1 Bạch Thủy Tinh

1000 Túi Chân Khí

10 Túi Thuộc Tính Trung (*****)

10 Túi Thuộc Tính Sơ

1 thú cưỡi Nghịch (tự chọn)

3 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

1 Vũ Khí Tiên Ma 30 ( tự chọn )

1 Thú nuôi 2 kỹ năng +1 (*)

1 pháp bảo cá nhân #12 (****)(*)

5 chứng nhận Hiên Viên cấp 1

5 chứng nhận Thần Nông cấp 1

5 chứng nhận Xi Vưu cấp 1

5 chứng nhận Lão Lão cấp 1

 • (****) DH: Danh Hiệu
 • Lưu ý: Các danh hiệu hoặc buff trong hạng mục phần thưởng trên có thể giao dịch hoặc nhận ở tài khoản khác và ở tất cả các máy chủ, các cụm (trừ cụm Hồi Ức Xanh và Cam)
Thông TinChi Tiết

Buff Bách Chiến Vương Tôn

Giảm sát thương tấn công tập trung 10%
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật 10%
Giảm Sát Thương Cơ Bản: 10%
Giảm Sát Thương Tập Trung Hỏa Sát: 10%
Phòng Ngự: 100 điểm

 

Đua Top Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 14/01/2023 đến 00h05 ngày 31/03/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới Ngọc Tuyền Cung (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) sẽ nhận phần thưởng sau.
 • Lưu ý: Phần thưởng Đua Top Hệ Phái có thể tùy chọn máy chủ trong cụm 2013 để nhận thưởng và khi nhận phải nhận toàn bộ về 1 máy chủ.
Xếp Hạng   Phần Thưởng

Hạng 1

2 món trang bị cam Sự Kiện (tự chọn)

5 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Tâm (chưa mài)

1 Nguyệt Hoa

5 Lò Luyện Trân Hựu

5 Trang Nguyên cao cấp

5 Trang Tinh cao cấp

10 Thỏi Vàng

10 Thỏi Bạc

10 Thỏi Đồng

5 Túi thuộc tính (trung) (*****)

5 Túi thuộc tính (sơ)

30 Kim Loại Hiếm

3 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

Hạng 2

 

1 món trang bị cam Sự Kiện (tự chọn)

4 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Tâm (chưa mài)

4 Lò Luyện Trân Hựu

4 Trang Nguyên cao cấp

4 Trang Tinh cao cấp

7 Thỏi Vàng

7 Thỏi Bạc

7 Thỏi Đồng

5 Túi thuộc tính (trung) (*****)

5 Túi thuộc tính (sơ)

20 Kim Loại Hiếm

2 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

Hạng 3 - 5

1 món trang bị cam Sự Kiện (tự chọn)

3 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Tâm (chưa mài)

3 Lò Luyện Trân Hựu

3 Trang Nguyên Cao Cấp

3 Trang Tinh Cao Cấp

5 Thỏi Vàng

5 Thỏi Bạc

5 Thỏi Đồng

5 Túi thuộc tính (trung) (*****)

5 Túi thuộc tính (sơ)

10 Kim Loại Hiếm

1 Mảnh Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 14/01/2023 đến 00h05 ngày 31/03/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ nằm trong TOP 5 Bảng Công Lực Phong Thần.
 • Lưu ý: Trong trường hợp kỳ sĩ thăng cấp, tháo vật phẩm hay các thao tác khác ảnh hưởng đến việc cập nhật điểm công lực trong ngày cuối cùng Đua Top. Bổn Pháp chỉ căn cứ vào Bảng Công Lực Phong Thần lúc 0h05 phút ngày 31/03/2022 làm căn cứ để trao giải.
 • Phần thưởng Đua Top Công Lực có thể tùy chọn máy chủ trong cụm 2013 hoặc 2008 hoặc cụm 2017 để nhận thưởng và khi nhận phải nhận toàn bộ về 1 máy chủ.
Xếp HạngPhần Thưởng

Hạng 1

1 Túi VIP SIÊU 2018
15 Kim Loại Hiếm
15 Lệnh Bài Liên Hoa
15 Tướng Quân Lệnh Siêu

Hạng 2 -5

1 Túi VIP 2018
10 Kim Loại Hiếm
10 Lệnh Bài Liên Hoa
10 Tướng Quân Lệnh Siêu

Đua Top Đệ Nhất Tam Giới

  • Thời gian: Từ 16h00 ngày 14/01/2023 đến 00h05 ngày 31/03/2023
 • Yêu cầu:
 • Khi đạt được các nội dung dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
 • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt nội dung của người chơi.
 • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh toàn màn hình nhân vật đạt nội dung nhận thưởng
Nội DungNhận tại máy chủ Ngọc Tuyền CungNhận tại Cụm 2017/2008/2013 ( trừ Ngọc Tuyền Cung )

Kỳ Sĩ Đầu Tiên Sở Hữu 1 Món Cam Trấn Nguyên #12

Tự chọn1 trong 2 loại trứng pet sau đây
1 Trứng pet Đắc Kỷ
1 Trứng pet Lý Tịnh
Và 100 Kim Loại Hiếm

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Hóa Thần

Kỳ Sĩ Đầu Tiên Sở Hữu Chí Lân

Tự chọn1 trong 4 loại sau đây
Lệnh Bài Hạo Thiên Khuyển
Lệnh Bài Phi Thiên Linh Miêu
Lệnh Bài Đậu Đậu Quy
Lệnh Bài Ngân Long

5 Tướng Quân Lệnh Siêu
5 Tinh Thể Tứ Tinh
5 Lệnh Bài NPC VIP
5 Túi Thuộc Tính Sơ
5 Túi Thuộc Tính Trung

Kỳ Sĩ Đầu Tiên Sở Hữu Chí Linh

Kỳ Sĩ Đầu Tiên Sở Hữu Chí Phượng

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Chuối dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất