Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Hỏa Linh Điện - cụm 2017

Từ 08-07-2022 đến 31/12/2022

Đầu trang

Hỗ trợ Tân Thủ

04-07-22

Quý nhân sĩ Phong Thần tại Hỏa Linh Điện đã có thể tiếp tục mua tiền Vạn và vật phẩm hỗ trợ tại NPC Thương Nhân Tây Vực và Khai Minh Tinh ở các bản đồ Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ và Ngọc Hư Cung, cụ thể:

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 08/07/2022
 • Đối tượng: Hỏa Linh Điện
 • Lưu ý:
   • Khi hành trang chứa >200.000 vạn thì không thể mua tiền vạn tại NPC Thương Nhân Tây Vực.
   • Khi nhân vật trong trạng thái mệt mỏi (online quá 3 giờ chơi) không được tham gia hoạt động, sẽ không thể nhận tiền vạn.
 • Nội dung: Mở bán Tiền vạn tại NPC Thương Nhân Tây Vực.
Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Thương Nhân Tây Vực
 • Vị trí: Bản đồ Tân Thủ Thôn.
  • Xi Vưu Mộ: (200/200).
  • Sùng Thành Doanh: (199/199).
  • Ngọc Hư Cung: (212/202).
 • Chức năng: Mua tiền vạn theo cấp độ bên dưới
Đẳng cấp Nội dung
Cấp 120 trở lên
 • Nội dung: Đổi tiền Đồng thành tiền Vạn.
   • Cấp 120 đến 149 = 100 vạn
   • Câp 150 đến 199 = 130 vạn
   • Cấp 200 = 150 vạn
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật đổi được 100 lần/ngày/nhân vật
Phong Thần
Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Vị trí: Bản đồ Tân Thủ Thôn, Xi Vưu Mộ (210:200), Sùng Thanh Doanh (210:200), Ngọc Hư Cung (218:196)
 • Chức năng: Bán các vật phẩm hỗ trợ người chơi mới
   • 1 Túi Quà Hộ Mạch + 1 Túi Quà Chân Khí: 300 tiền đồng
   • 1 Mảnh Lệnh Bài Chuyển Sinh 6: 1000 tiền đồng
   • 1 Giấy Chứng Nhận Hiên Viên + 1 Giấy Chứng Nhận Xi Vưu + 1 Giấy Chứng Nhận Thần Nông: 450 tiền đồng
   • 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 1: 300 tiền đồng
   • 1 Lệnh Bài Tu Chân Kim Đan: 1000 tiền đồng

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!