Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Hỏa Linh Điện - cụm 2017

Từ 08-07-2022 đến 31/12/2022

Đầu trang

Đua Top nhận thưởng

20-06-22

N gay chiều những ngày đầu tiên của tháng 7, tam giới rúng động với sự xuất hiện Hỏa Linh Điện, đặc biệt nhất là kỳ sĩ nào lĩnh hội trọn vẹn các tia sáng bí ẩn phát ra từ Hỏa Linh Điện, đột nhiên sở hữu thần lực kinh người và những kỳ bảo quý giá, trở thành một nhân vật nổi danh tung hoành khắp tam giới. Tham gia ngay để không chỉ bản thân thăng đến cảnh giới mới mà cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhiệt huyết, làm cho Hỏa Linh Điện ngày càng trở nên mạnh mẽ, đông đúc thương nhân từ khắp nơi trên tam giới tề tựu về.

 • Thời gian đua Top: Từ 17h00 ngày 08/07 đến 00h01 ngày 01/10/2022
 • Phiên bản: Cụm 2017
 • Nội dung sự kiện: Đua Top Thế Giới, Đua Top Hệ Phái, Đua Top Công Lực, Đua Top Đẳng Cấp và Đua Top Chuyển Sinh 6
 • Lưu ý: Tất cả phần thưởng chỉ nhận được tại cụm 2017
  • (*) Hộp Quà Tri Ân: có thể nhận thưởng tại cụm 2017/2013/2008. Mở ra nhận được các vật phẩm: 1 mảnh lệnh bài Tứ Tinh cấp 1 + 1 Lò Luyện Tứ Phẩm + 1 Ngũ Sắc Thạch + 1 Mảnh LB NPC VIP
  • (**)Túi Thuộc Tính Trung:  có thể nhận thưởng tại cụm 2017/2013
  • (***) Danh Hiệu và Buff Đệ Nhất: có thể nhận thưởng tại tất cả các cụm phiên bản
  • (****) Danh hiệu và Buff Bách Chiến Vương Tôn: có thể nhận thưởng tại cụm 2017/2013/2008

Đua Top Tiên Ma

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 01/07 đến 00h01 ngày 31/12/2022
 • Điều kiện: 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Hỏa Linh Điện
 • Để nhận thưởng, đẳng cấp tối thiểu phải đạt được là cấp 65.
 • Kết thúc đua top, có nhiều kỳ sĩ cùng đạt chung cấp độ, BTC sẽ dựa vào thời gian lên cấp để phân định thứ hạng.
 • Ví dụ: Có 2 kỳ sĩ cùng đạt cấp 35 ở tranh hạng 5.
  • Kỳ sĩ A đạt cấp 35 và 76% kinh nghiệm – lên cấp 65 lúc 00h02 ngày 05/10/2022
  • Kỳ sĩ B đạt cấp 35 và 10% kinh nghiệm – lên cấp 65 lúc 00h01 ngày 05/10/2022
  • Thì kỳ sĩ B sẽ là kỳ sĩ đạt hạng 5 ở mục đua top tiên ma.
Xếp hạngPhần thưởng Tiên Ma
1 4 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
1 Lệnh bài Tu Chân Hóa Thần
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
4 Nguyệt Hoa (chưa mài)
1 Vũ khí Tiên Ma 75
1 Thú cưỡi Tiên Ma 6x
2 Rương Hồn chú ngũ sắc
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 5) hệ Tiên/Ma
1 Rương yếu quyết Lục 
1 Pháp Khí Tiên Ma 80
30 Hóa Thần Binh
30 Hoán Thần Binh
30 Minh Hà Chi Thư
30 Canh Tinh
30 Kim Loại Hiếm
Pháp bảo Tam Sinh Thạch
2 3 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
1 Lệnh bài Tu Chân Hóa Thần
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
3 Nguyệt Hoa (chưa mài)
1 Vũ khí Tiên Ma 75
2 Rương Hồn chú ngũ sắc
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 5) hệ Tiên/Ma 
1 Rương yếu quyết Lục 
30 Hóa Thần Binh
30 Hoán Thần Binh
30 Minh Hà Chi Thư
30 Canh Tinh
30 Kim Loại Hiếm
Pháp bảo Tam Sinh Thạch
3 2 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
1 Lệnh bài Tu Chân Hóa Thần
1 Lệnh bài Chuyển Sinh 6
1 Thú cưỡi Tiên Ma 6x
2 Nguyệt Hoa (chưa mài)
1 Rương Hồn chú ngũ sắc
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 4) hệ Tiên/Ma 
1 Rương yếu quyết Lục 
20 Hóa Thần Binh
20 Hoán Thần Binh
20 Minh Hà Chi Thư
20 Canh Tinh
20 Kim Loại Hiếm
Pháp bảo Tam Sinh Thạch
4 - 5 1 Ngọc Hồn (chưa mài, tự chọn)
1 Lệnh bài Tu Chân Hóa Thần
1 Lệnh bài Chuyển Sinh 6
1 Nguyệt Hoa (chưa mài)
1 Rương Hồn chú ngũ sắc
Pháp bảo Trấn Hồn Tháp Tiên Ma (cấp 3) hệ Tiên/Ma 
1 Rương yếu quyết Lục 
20 Hóa Thần Binh
20 Hoán Thần Binh
20 Minh Hà Chi Thư
20 Canh Tinh
20 Kim Loại Hiếm
Pháp bảo Tam Sinh Thạch

Đua Top Cấp Độ Tiên Ma

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 01/07 đến 00h01 ngày 01/07/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: Cấp độ nhân giới từ Chuyển Sinh 6 trở lên và cấp độ tiên ma đạt theo đẳng cấp nhận thưởng
 • Yêu cầu: Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vnđể nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
 • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi. Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh nhân vật có buff chuyển sinh 6
 • Lưu ý: Để tránh các vấn đề từng xảy ra ở máy chủ Chí Tôn Cung, hồ sơ đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng theo mục Yêu Cầu. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau hoặc thông tin gửi không đủ theo yêu cầu hoặc cung cấp sai hình ảnh, hình ảnh gửi bổ sung sau thì Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
 • Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng được chọn trước.
Đẳng cấp Phần Thưởng nhận tại 2017 Giới hạn phần thưởng
theo cấp
70 1 Ngộ Linh Châu cấp 6
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
1 Lệnh Bài Tu Chân Hóa Thần
7
75 1 Giáng Linh Đơn 3
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
1 Vô Tự Thiên Thư Tím
5
80 1 Rương Yêu Quyết Lục
1 Bộ Trang Bị Tiên Ma 70
1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
3

Đua Top Thế Giới Nhân Giới

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 08/07 đến 00h01 ngày 01/10/2022
 • Điều kiện: 10 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Hỏa Linh Điện
 • Để nhận thưởng, đẳng cấp tối thiểu phải đạt được 200 Chuyển Sinh 4
 • Kết thúc đua top, có nhiều kỳ sĩ cùng đạt chung, Chuyển Sinh, cấp độ, BTC sẽ dựa vào thời gian lên cấp để phân định thứ hạng. Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ xếp hạng trước.
 • Lưu ý: Top 10 thế giới khi tiến hành Chuyển Sinh 5 trong thời gian đua top máy chủ mới sẽ nhận được thêm các phần thưởng sau đây:
  • 1 Vô Tự Thiên Thư Tím
  • 3 Yếu Quyết Trắng
Xếp hạngPhần thưởng
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
4 Kim Ô Quái Phù (l chưa mài)
4 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
4 mật tịch Lam
4 Giáng Linh Đơn 2
4 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
30 Tử Bích Tỷ
30 Tử Bảo Thạch
1 danh hiệu đệ nhất (vĩnh viễn)
1 buff Đệ Nhất (vĩnh viễn)
20Túi thuộc tính (Trung) (**)
20 Tinh Thể Tứ Tinh
20 Ngũ Sắc Thạch
20 Lò Luyện Tứ Phẩm
40 Thỏi Vàng (*)
40 Thỏi Bạc
40 Thỏi Đồng
2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +9
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
3 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
3 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
3 mật tịch Lam
3 Giáng Linh Đơn 2
3 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
15 Tử Bích Tỷ
15 Tử Bảo Thạch
16 Túi thuộc tính (Trung) (**)
16 Tinh Thể Tứ Tinh
16 Ngũ Sắc Thạch
16 Lò Luyện Tứ Phẩm
30 Thỏi Vàng (*)
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +9
Vũ khí Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +9
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5
2 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
2 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
2 mật tịch Lam
2 Giáng Linh Đơn 2
10 Tử Bích Tỷ
10 Tử Bảo Thạch
14 Túi thuộc tính (Trung) (**)
14 Tinh Thể Tứ Tinh
14 Ngũ Sắc Thạch
14 Lò Luyện Tứ Phẩm
20 Thỏi Vàng (*)
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
4 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 5 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
2 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
1 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
2 mật tịch Lam
2 Giáng Linh Đơn 2
10 Tử Bích Tỷ
10 Tử Bảo Thạch
12 Túi thuộc tính (Trung) (*)
12 Tinh Thể Tứ Tinh
12 Ngũ Sắc Thạch
12 Lò Luyện Tứ Phẩm
20 Thỏi Vàng (*)
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
5-6 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
1 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
2 mật tịch Lam
2 Giáng Linh Đơn 2
10 Tử Bích Tỷ
10 Tử Bảo Thạch
10 Túi thuộc tính (Trung) (*)
10 Tinh Thể Tứ Tinh
10 Ngũ Sắc Thạch
10 Lò Luyện Tứ Phẩm
20 Thỏi Vàng (*)
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
7-8 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3
1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
1 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
2 mật tịch Lam
2 Giáng Linh Đơn 2
10 Tử Bích Tỷ
10 Tử Bảo Thạch
8 Túi thuộc tính (Trung) (*)
8 Tinh Thể Tứ Tinh
8 Ngũ Sắc Thạch
8 Lò Luyện Tứ Phẩm
20 Thỏi Vàng (*)
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
9-10 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 3 (tự chọn) +12
Vũ khí Tinh Quân cấp 3 (tự chọn) +12
Thú cưỡi Tinh Quân cấp 3
1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
1 Yếu Quyết (Lục) (chưa mài)
2 mật tịch Lam
1 Giáng Linh Đơn 2
10 Tử Bích Tỷ
10 Tử Bảo Thạch
6 Túi thuộc tính (Trung) (*)
6 Tinh Thể Tứ Tinh
6 Ngũ Sắc Thạch
6 Lò Luyện Tứ Phẩm
10 Thỏi Vàng (*)
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng

Đua Top Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 08/07 đến 00h01 ngày 01/10/2022
 • Điều kiện nhận thưởng: Top 5 mỗi hệ phái
 • Để nhận thưởng, đẳng cấp tối thiểu phải đạt được Chuyển Sinh 4 trở lên
 • Kết thúc đua top, nhiều kỳ sĩ cùng đạt chung cấp độ, BTC sẽ dựa vào thời gian lên cấp để phân định thứ hạng.
 • Top 5 mỗi hệ phái khi tiến hành đạt cấp 170 Chuyển Sinh 4 trong thời gian đua top máy chủ mới sẽ nhận được thêm 2 Yếu Quyết Trắng
 • Top 5 mỗi hệ phái khi tiến hành đạt cấp 200 Chuyển Sinh 4 trong thời gian đua top máy chủ mới sẽ nhận được thêm 1 pháp bảo Tam Sinh Thạch + 3 Yếu Quyết Trắng
 • Lưu ý: Chỉ có thể nhận một trong 2 mốc trên, không thể cùng lúc nhận mốc 170 chuyển sinh 4 và 200 chuyển sinh 4
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 1 Kim Ô (chưa mài)
1 Ngọc Hồn (chưa mài)
3 Rương Hồn chú ngũ sắc
5 Túi thuộc tính (trung) (*)
1 Rương yếu quyết Lục  (*)
1 Túi VIP Siêu
3 Hộp Quà Tri Ân (*)
20 Hóa Thần Binh
20 Hoán Thần Binh
20 Minh Hà Chi Thư
20 Canh Tinh
20 Kim Loại Hiếm
1 Bộ Trang Bị Cửu Tuyệt/Thiên Thù/Vô Tần
15 Tử Bích Tỷ
1 Vũ Khí Thượng Cổ
Hạng 2 - 5 1 Nguyệt Hoa (chưa mài)
2 Rương Hồn chú ngũ sắc
5 Túi thuộc tính (trung) (*)
1 Rương yếu quyết Lục (*)
1 Túi VIP
2 Hộp Quà Tri Ân (*)
20 Hóa Thần Binh
20 Hoán Thần Binh
20 Minh Hà Chi Thư
20 Canh Tinh
20 Kim Loại Hiếm
45 Tử Bảo Thạch
1 Vũ Khí Thượng Cổ

Đua Top Đẳng Cấp

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 08/07 đến 23h59 ngày 31/12/2022
 • Yêu cầu:
  • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
  • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
  • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng (chụp full màn hình nhân vật có hiển thị buff chuyển sinh 5 và cấp độ nhận thưởng)
  • Lưu ý: Để tránh các vấn đề từng xảy ra ở máy chủ Chí Tôn Cung, hồ sơ đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng và buff chuyển sinh 5.
  • Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau hoặc thông tin gửi không đủ theo yêu cầu hoặc cung cấp sai hình ảnh, hình ảnh gửi bổ sung sau thì Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm cuối cùng đầy đủ thông tin nhận thưởng.
  • Mỗi mốc cấp độ sẽ có giới hạn phần thưởng nên sẽ ưu tiên kỳ sĩ gửi yêu cầu đầy đủ thông tin trước. Các kỳ sĩ gửi sau sẽ chọn các phần thưởng còn lại đến khi hết phần thưởng.
 • Phần thưởng: Chỉ được nhận tại cụm 2017
Đẳng cấp Phần thưởng Giới hạn
phần thưởng
theo cấp
Tổng phần thưởng
mỗi cấp độ
150 3 Trang Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Trang Tinh Tinh Hoa (180 ngày)
3 8
3 Khí Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Khí Tinh Tinh Hoa (180 ngày)
3
5 Tinh Thái Quái Phù 2
160 10 Tử Bảo Thạch 3
3 Ngọc Tâm (chưa mài) 3
3 Yếu Quyết Trắng 1
170 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung  Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 6
3 Nguyệt Hoa Quái Phù 3
180 1 Thú Tinh Quân Cấp 3 1 5
1 Thú Tinh Quân Cấp 4 1
1 Thú Tinh Quân Cấp 5 1
1 Giáng Linh Đơn 2 1
1 Giáng Linh Đơn 3 1
190 10 Tử Bích Tỷ 1 4
1 Rương Yếu Quyết Lục 1
1 Vô Tư Thiên Thư Tím 1
1 Ngộ Linh Châu cấp 7 1
200 1 Kim Ô Quái Phù 1 3
1 Ngọc Hồn (Chưa mài) 1
1 Thú Cưỡi Lăng Thiên/Vô Tần/Thiên Thù 1

Đua Top Chuyển Sinh 6

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 08/07 đến 23h59 ngày 31/12/2022
 • Yêu cầu:
  • 10 Kỳ Sĩ đạt cấp 200 Chuyển Sinh 6 tại máy chủ Hỏa Linh Điện
  • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn. Dựa vào thời gian gửi thông tin làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
   • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng (chụp full màn hình nhân vật có hiển thị buff chuyển sinh 6 và cấp 200)
   • Để tránh trường hợp như đợt đua top Chí Tôn Cung, vui lòng cung cấp đầy đủ hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng (chụp full màn hình nhân vật có hiển thị buff chuyển sinh 6 và cấp 200)
 • Phần thưởng:
Xếp hạngPhần thưởng
1 1 DH Đệ Nhất (vĩnh viễn) (***)
1 Buff Đệ Nhất (vĩnh viễn) (***)
DH Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (****)
Buff Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (****)
30 Túi Thuộc Tinh (Trung)
30 Túi Thuộc Tính (Sơ)
2 Ngộ Linh Châu Cấp 7
1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
2 DH Hỏa Linh Điện 365 ngày (****)
Buff Bách Chiến Vương Tôn 365 ngày (****)
3 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)
20  Túi Thuộc Tinh (Trung)
20 Túi Thuộc Tính (Sơ)
1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
3 DH Bách Chiến Vương Tôn 180 ngày (****)
Buff Bách Chiến Vương Tôn 180 ngày (****)
3 Ngọc Hồn (chưa mài)
15 Túi Thuộc Tinh (Trung)
15 Túi Thuộc Tính (Sơ)
1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
4 DH Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (****)
Buff Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (****)
1 Nguyệt Hoa (chưa mài)
15 Túi Thuộc Tinh (Trung)
15 Túi Thuộc Tính (Sơ)
2 Vô Tự Thiên Thư Tím
1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
5-10 DH Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (****)
Buff Bách Chiến Vương Tôn 120 ngày (****)
10 Túi Thuộc Tinh (Trung)
10 Túi Thuộc Tính (Sơ)
4 Ngộ Linh Châu cấp 6
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
 • (****) DH: Danh Hiệu
 • Lưu ý: Các danh hiệu hoặc buff trong hạng mục phần thưởng trên có thể giao dịch hoặc nhận ở tài khoản khác và ở tất cả các máy chủ, các cụm (trừ cụm Hồi Ức hoặc các máy chủ mới ra mắt trong năm 2022).
 • Danh hiệu Bách Chiến Vương Tôn:

  Danh hiệu Bách Chiến Vương Tôn Chi tiết
  Buff Bách Chiến Vương Tôn
  • Giảm sát thương tấn công tập trung 10%
  • Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật 10%
  • Giảm Sát Thương Cơ Bản: 10%
  • Giảm Sát Thương Tập Trung Hỏa Sát: 10%
  • Phòng Ngự: 100 điểm

Các thắc mắc liên quan, quý kì sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.