Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Hỏa Linh Điện - cụm 2017

Từ 08-07-2022 đến 31/12/2022

Đầu trang

Bảng xếp hạng Chuyển Sinh 5

28-09-22

Bảng cập nhật Đua Top Cấp Độ Chuyển Sinh 5 tại Hỏa Linh Điện, khi quý kỳ sĩ đạt đến cấp độ yêu cầu thì sẽ được cập nhật tại đây, tất cả những sự thăng cấp đều được ghi nhận, vui lòng theo dõi tại trang chủ.

 

Top cấp 150 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
T*H*Soulmate '2022-09-27 08:23:48 1 5 Tinh Thái Quái Phù
JHIN_Cao_Bồi '2022-09-27 08:23:56 2 5 Tinh Thái Quái Phù
°Bạch•Tử•Họa° '2022-09-27 08:42:02 3

3 Khí Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Khí Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

CôBéBánDiêm '2022-09-27 08:42:33 4

3 Khí Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Khí Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

”•SoáiCa•” '2022-09-27 13:54:52 5

3 Trang Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Trang Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

Gà*Rừng '2022-09-29 17:04:18 6

3 Khí Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Khí Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

FB•Nguyễn•Lâm ‘'2022-09-29 20:57:41 7

3 Trang Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Trang Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

ZzAnhLunzZ '2022-09-30 13:46:14 8

3 Trang Nguyên Tinh Hoa (180 ngày)
3 Trang Tinh Tinh Hoa (180 ngày)

LUX.Đạo_Tặc '2022-09-30 14:54:54 Không đủ điều kiện nhận thưởng
°Hoa•Thiên•Cốt° '2022-09-30 23:48:40
Vayne.ĐồLong '2022-09-30 23:50:44
Gà*Công*Nghiệp '2022-10-06 13:55:09

Top cấp 160 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
JHIN_Cao_Bồi '2022-09-27 08:27:57 1 3 Yếu Quyết Trắng
°Bạch•Tử•Họa° '2022-09-27 09:02:06 2 3 Xích Viêm Ngọc Tâm
”•SoáiCa•” '2022-09-27 14:09:54 3 3 Tử Hà Ngọc Tõm
T*H*Soulmate '2022-09-29 00:48:40 4 3 Tử Hà Ngọc Tõm
Gà*Rừng '2022-09-29 17:04:18 5 10 Tử Bảo Thạch
FB•Nguyễn•Lâm '2022-09-29 20:57:41 6 10 Tử Bảo Thạch
CôBéBánDiêm '2022-09-30 00:55:17 7 10 Tử Bảo Thạch
°Hoa•Thiên•Cốt° '2022-09-30 23:48:40 Không đủ điều kiện nhận thưởng
Vayne.ĐồLong '2022-09-30 23:50:44

Top cấp 170 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
JHIN_Cao_Bồi '2022-09-29 00:32:57 1 3 Nguyệt Hoa Quái Phù
Gà*Rừng '2022-09-29 17:04:18 2 3 Nguyệt Hoa Quái Phù
FB•Nguyễn•Lâm '2022-09-29 20:57:41 3 3 Nguyệt Hoa Quái Phù
°Bạch•Tử•Họa° '2022-09-30 11:28:27 4 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
”•SoáiCa•” '2022-09-30 19:59:21 5 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
°Hoa•Thiên•Cốt° '2022-09-30 23:48:40 6 6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
Vayne.ĐồLong '2022-09-30 23:50:44 Không đủ điều kiện nhận thưởng

Top cấp 180 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
JHIN_Cao_Bồi ‘2022-10-03 02:18:58 1 1 Thú Tinh Quân Cấp 5
Gà*Rừng '2022-10-03 10:17:33 2 1 Giáng Linh Đơn 3
FB•Nguyễn•Lâm '2022-10-04 05:19:02 3 1 Thú Tinh Quân Cấp 4
°Hoa•Thiên•Cốt° '2022-10-05 00:00:37 4 1 Giáng Linh Đơn 2
Vayne.ĐồLong '2022-10-05 00:42:17 5 1 Thú Tinh Quân Cấp 3

Top cấp 190 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
Gà*Rừng 2022-10-11 02:58:31  1 1 Ngộ Linh Châu cấp 7
JHIN_Cao_Bồi 2022-10-13 00:10:13  2 1 Vô Tự Thiên Thư Tím
°Hoa•Thiên•Cốt° 2022-10-13 00:55:01  3 2 Yêu Quyết Lục
Vaynedolong 2022-10-14 00:03:29  4 10 Tử Bích Tỷ

Top cấp 200 chuyển sinh 5

Tên nhân vật Thời gian  gửi hotro.zing.vn Xếp Hạng Phần thưởng
Gà*Rừng 2022-10-24 00:00:52 1 1 Thú Cưỡi Lăng Thiên Phong
°Hoa•Thiên•Cốt° ‘2022-10-24 00:01:52 2 1 Tử Hà Ngọc Hồn
”•SoáiCa•” ‘2022-10-24 00:02:29 3 1 Kim Ô Quái Phù
JHIN_Cao_Bồi ‘2022-10-24 00:02:29 1 Kim Ô Quái Phù

Lưu ý: Do sự cố phát sinh từ phía Bổn Pháp nên Bổn Pháp quyết định ở lần đua top cấp độ 200 chuyển sinh 5, kỳ sĩ ”•”•SoáiCa•”•” và kỳ sĩ JHIN_Cao_Bồi sẽ đồng hạng 3, mỗi người sẽ nhận được 1 Kim Ô Quái Phù. Đây là trường hợp ngoại lệ do phát sinh sự cố từ phía Bổn Pháp.

Các trường hợp đua top cấp độ khác, Bổn Pháp sẽ tiến hành kiểm tra từ thời gian gửi hồ sơ,nếu cùng thời gian gửi sẽ kiểm tra tiếp các hình thức khác để cho ra kết quả cuối cùng.

Các thắc mắc liên quan, quý kì sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.