Quay về Trang chủ

Liên Hỏa Quốc Chiến

Từ 29-03-2013

Đầu trang

Vinh dự Lãnh địa

01-01-70

Kết thúc Liên Hỏa Quốc Chiến, ngoài việc nhận được những phần thưởng như: Điểm kinh nghiệm, tiền, Mảnh Vỡ Như Ý... phe tuyên chiến thắng lợi hay phe phòng thủ thành công còn nhận được điểm Vinh dự Lãnh địa. Và tùy theo các mốc Vinh dự khác nhau mà quý Lãnh địa sẽ đổi được các phần thưởng giá trị khác nhau.

Lưu ý cho cụm máy chủ Thiên Cung: Áp dụng sau bảo trì ngày 12/06/2015.

Phong Thần

Điểm Vinh dự

 • Điểm Vinh dự quốc gia có được từ những lần diễn ra Liên Hỏa Quốc Chiến.
 • Mỗi lần diễn ra thì 01 Lãnh địa có thể vừa tấn công thành thị, vừa phòng thủ.
 • Tấn công hoặc phòng thủ thì điểm Vinh dự tối đa nhận được là 03 điểm.
 • Tổng cộng 01 lần Liên Hỏa Quốc Chiến thì 01 Lãnh địa có thể nhận được 06 điểm.

Phong Thần

 • Điểm Vinh dự tại 01 thời điểm sau mỗi lần Liên Hỏa Quốc Chiến sẽ được cập nhật và tính bằng tổng điểm Vinh dự nhận được từ 04 trận gần nhất:
  • Tổng điểm Vinh dự tối đa là 24 điểm được chia ra 03 cấp độ và tùy theo cấp độ sẽ nhận những loại phần thưởng khác nhau.
  • Kỳ sĩ có thể xem điểm Vinh dự quốc gia của mình tại Vật Tổ của Lãnh địa:

Phong Thần

Vinh dự Lãnh địa

Quý kỳ sĩ có cống hiến 300 điểm trở lên và Lãnh địa có điểm Vinh Dự theo mốc bên dưới thì có thể đến NPC Bá Giám dùng Tinh Anh Lệnh để đổi phần thưởng:

 • Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên:
Vinh dự Điểm vinh dự Phần thưởng
Cá nhân Quốc gia
Trác Việt Từ 20 đến 24
 • 10 Tinh Anh Lệnh = 1.700.000 điểm kinh nghiệm hoặc 17.000 điểm tu luyện Tiên Ma.
 • 10 Tinh Anh Lệnh = 01 Mảnh Vỡ Như Ý.
 • x3 kinh nghiệm trong 03 ngày.
 • 1.000 vạn lượng.
 • 5.000 Đồng Thau.
Siêu Quần Từ 14 đến 19
 • 10 Tinh Anh Lệnh = 1.500.000 điểm kinh nghiệm hoặc 15.000 điểm tu luyện Tiên Ma.
 • 20 Tinh Anh Lệnh = 01 Mảnh Vỡ Như Ý.
 • 1.000 vạn lượng.
 • 5.000 Đồng Thau.
Ưu Tú Từ 08 đến 13
 • 10 Tinh Anh Lệnh = 1.500.000 điểm kinh nghiệm
 • 5.000 Đồng Thau.
 • Cụm máy chủ Thiên Cung:
Vinh dự Điểm vinh dự Phần thưởng
Cá nhân Quốc gia
Trác Việt Từ 20 đến 24
 • 10 Tinh Anh Lệnh = Đẳng cấp nhân vật x 1.500 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Tinh Anh Lệnh = 01 Kim Bối.
 • x3 kinh nghiệm trong 03 ngày.
 • 1.000 vạn lượng.
 • 5.000 Đồng Thau.
Siêu Quần Từ 14 đến 19
 • 10 Tinh Anh Lệnh = Đẳng cấp nhân vật x 1.500 điểm kinh nghiệm.
 • 20 Tinh Anh Lệnh = 01 Kim Bối.
 • 1.000 vạn lượng.
 • 5.000 Đồng Thau.
Ưu Tú Từ 08 đến 13
 • 10 Tinh Anh Lệnh = Đẳng cấp nhân vật x 1.500 điểm kinh nghiệm.
 • 5.000 Đồng Thau.

Đổi Mảnh Vỡ Như Ý

 • Không Áp dụng cho cụm máy chủ Thiên Cung.
 • Đổi Tinh Anh Lệnh (thu thập khi chống quái) nhận được Mảnh Vỡ Như Ý. Sau đó, kỳ sĩ có thể dùng Mảnh Vỡ Như Ý để đổi những vật phẩm sau đây:
Tên vật phẩm Số lượng Mảnh Vỡ Như Ý
Đồng Bảo An 01
Đồng Hữu Huy 01
Hỗn Độn Khí 01
Túi Hữu Huy 01
Khuôn Tinh Quân 500
Hộp quà Trụ Vương 250

Đổi Như Ý Khuyên

 • Đổi Tinh Anh Lệnh (thu thập khi chống quái) nhận được Mảnh Vỡ Như Ý/Kim Bối (cụm Thiên Cung). Sau đó, kỳ sĩ dùng Mảnh Vỡ Như Ý/Kim Bối (cụm Thiên Cung) để đổi Như Ý Khuyên.
 • Quý kỳ sĩ có thể mang Thiệp Như Ý đến NPC Sứ Giả tại các thành thị để mua vật phẩm trong Như Ý Các (khóa):

Phong Thần

Đổi Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến

Không Áp dụng cho cụm máy chủ Thiên Cung

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần lệnh
Giấy Chứng Nhận
Quốc Chiến

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia đổi Tinh Anh Lệnh tại NPC Bá Giám.

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, rơi ra khi PK cao, có thể xếp chồng.

Công dụng: Đổi trang bị Tinh Quân tại NPC Bá Giám.

Sử dụng Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến, kỳ sĩ có thể đổi được những phần thưởng sau:

Điều kiện Phần thưởng
50 Tinh Anh Lệnh 01 Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến
03 Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Đai Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Vũ khí Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
05 Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Đai Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Vũ Khí Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
10 Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Đai Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Vũ Khí Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
100 Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến