Quay về Trang chủ

Liên Hỏa Quốc Chiến

Từ 29-03-2013

Đầu trang

Điều kiện tham gia

01-01-70

Để có thể tham gia tính năng Liên Hỏa Quốc Chiến cùng cơ hội nhận được những phần thưởng cực hấp dẫn, quý Lãnh chúa của các Lãnh địa trong tam giới cần phải nắm rõ thời gian diễn ra và chức năng các NPC liên quan. Thông tin cụ thể như sau:

Lưu ý cho cụm máy chủ Thiên Cung: Áp dụng sau bảo trì ngày 12/06/2015.

Điều kiện tham gia | Thủ Hộ Thần Thú | Thủ Hộ Thành Thị

Vật Tổ | Trại Lính | Thủ Hộ Nguyên Linh

Điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra:
  • Từ 20h00 - 20h30 (áp dụng từ ngày 12/06/2015).
  • Cách 03 ngày sẽ có 01 ngày tham gia.
 • Hưng Thịnh: Lãnh địa bị tuyên chiến và Lãnh địa tuyên chiến phải có Hưng Thịnh từ 300 điểm trở lên.
 • Tuyên chiến: 01 Lãnh địa chỉ có thể tuyên chiến với 01 Lãnh địa khác (không thể có nhiều Lãnh địa cùng tuyên chiến với 01 Lãnh địa).
 • Quy tắc: Chỉ có Lãnh chúa mới có thể tuyên chiến với thành thị khác.
 • Cấp độ: Chênh lệch giữa thành thị phe tuyên chiến với thành thị của phe bị tuyên chiến không được vượt quá 01 cấp:
Cấp độ Ghi chú
Thành thị cấp 01
 • Có thể bị thành thị cấp 01, 02 tuyên chiến.
 • Hoặc tuyên chiến với thành thị cấp 01, 02.
Thành thị cấp 02
 • Có thể bị thành thị cấp 02, 03 tuyên chiến.
 • Hoặc tuyên chiến với thành thị cấp 02, 03.
Thành thị cấp 03
 • Có thể bị thành thị cấp 02, 03, 04 tuyên chiến.
 • Hoặc tuyên chiến với thành thị cấp 02, 03, 04.
Thành thị cấp 04
 • Có thể bị thành thị cấp 03, 04 tuyên chiến.
 • Hoặc tuyên chiến với thành thị cấp 03, 04.

Thủ Hộ Thần Thú

Nuôi Thủ Hộ Thần Thú
 • Thủ hộ vệ chia làm 05 loại: Trắng, Lam, Lục, Vàng, Đỏ.
 • Có thể dùng Tiên Lộ (vật phẩm Kỹ Năng Sống) hoặc 01 tiền Đồng để chú nhập linh khí cho Thần Thú.
 • Mỗi ngày, số lần chú nhập linh khí = cấp thành thị + 01.
 • Ví dụ: Thành thị cấp 03 có số lần chú nhập linh khí là 04.
 • Nhân vật có cống hiến >= 100 và đẳng cấp >= 120 mới có thể chú nhập linh khí.
 • Mỗi lần chú nhập linh khí, kỳ sĩ nhận được điểm kinh nghiệm và có cơ hội nhận được trạng thái hỗ trợ (buff) Nguyên Thần Tinh Phách hoặc Soái Ấn:
  • Cụm máy chủ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Động Thiên: 1.500.000 điểm kinh nghiệm
  • Cụm máy chủ Thiên Cung: Đẳng cấp nhân vật x 1.000 điểm kinh nghiệm
 • Sau đây là bảng miêu tả độ bão hòa của thú hộ vệ:
 • Cấp thành thị Ngày
  01 02 03
  01 80 120 120
  02 120 180 180
  03 240 360 480
  04 370 555 655
 • Ngày 02 là ngày quái công thành, ứng với ngày Quốc Chiến.
 • Ngày 03 là ngày phản công.

Lưu ý

 • Mỗi độ trưởng thành của Thần Thú đều có độ bảo hòa, khi no sẽ không ăn nữa..
 • Độ bảo hòa khác nhau thì thì Thần Thú sẽ hiển thị trạng thái khác nhau.
Chức năng Thủ Hộ Thành Thị
 • Khi Liên Hỏa Quốc Chiến diễn ra, Thủ Hộ Thần Thú sẽ ra ngoài và tấn công các quái vật để bảo vệ thành thị:
  • Tùy vào mức độ bảo hòa và độ trưởng thành mà Thần Thú Hộ Vệ sẽ biến thành những hình dáng khác nhau, năng lực cũng khác nhau.
  • Phong Thần

  • Mỗi 05 phút, nhân vật cùng Lãnh địa đứng gần Thần Thú Hộ Vệ sẽ ngẫu nhiên nhận được hỗ trợ tăng thêm như:
Hỗ trợ tăng thêm
Sinh lực Phòng thủ
Tấn công Tốc độ
 • Khi phe tấn công tiêu diệt thành công Thần Thú Hộ Vệ sẽ nhận được phần thưởng rơi ra từ thần thú (mang về Lãnh địa để nuôi Thần Thú Hộ Vệ của thành thị mình).
 • Khi Liên Hỏa Quốc Chiến kết thúc, phe thủ thành thắng lợi sẽ được phép khiêu chiến với Thần Thú Hộ Vệ của phe mình:
  • Kỳ sĩ có hiệu ứng Nguyên Thần Tinh Phách khi tiêu diệt thần thú sẽ nhận được hiệu ứng Thủ Hộ Nguyên Linh có tác dụng trong 02 giờ.
  • Mang hiệu ứng này đến gặp NPC Bá Giám tại Phong Thần Đài để nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm tùy theo độ trưởng thành của thần thú:
  • Phần thưởng
   (điểm kinh nghiệm)
   Cụm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên Cụm Thiên Cung
   Đẳng cấp nhân vật x 10.000 Đẳng cấp nhân vật x 1.000
   Đẳng cấp nhân vật x 20.000 Đẳng cấp nhân vật x 1.500
   Đẳng cấp nhân vật x 30.000 Đẳng cấp nhân vật x 2.000
   Đẳng cấp nhân vật x 40.000 Đẳng cấp nhân vật x 3.000

Vật Tổ

 • Khi Liên Hỏa Quốc Chiến kết thúc, phe phòng thủ thất bại thì Lãnh chúa có thể đến vật tổ để nhận Tụ Hồn Phiến hạn sử dụng 01 ngày.
 • Lãnh chúa có thể dùng Tụ Hồn Phiến để phản công chiến lại Lãnh địa đã tuyên chiến với mình vào ngày hôm sau.

Phong Thần

Trại Lính

Công cụ
Sản xuất chiến bị
 • Khi có đầy đủ những điều kiện kiến trúc thành thị cần thiết, Lãnh chúa hoặc kỳ sĩ đại diện Lãnh chúa có thể đến Trại Lính để sản xuất chiến bị.
 • Dùng tài nguyên của thành thị có thể sản xuất ra những công cụ dùng cho Liên Hỏa Quốc Chiến như:
Công cụ
Triệu Hồi Chú Phong Thần Lệnh
Xung Xa Khổn Tiên Lệnh
Triệu hồi chú Nỏ Xa Hỏa Long Lệnh
Bẫy Thạch Tiên Lệnh
Cự Mã Thể Vân Lệnh
Lãnh Soái Ấn

Chỉ có thể lãnh Soái Ấn trong ngày diễn ra Liên Hỏa Quốc Chiến:

 • Từ 18h00 - 20h00, Lãnh chúa hoặc kỳ sĩ diện Lãnh chúa có thể nhận Soái Ấn.
 • Nhận tối đa 30 Soái Ấn/01 lần Liên Hỏa Quốc Chiến (sau khi giao dịch sẽ bị khóa).
Kho Chiến Bị
 • Khi sản xuất chiến bị thành công, kỳ sĩ được phong hiệu Bổ Chính có thể dùng Soái Ấn để nhận công cụ Liên Hỏa Quốc Chiến.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể dùng 05 Soái Ấn để mua công cụ/01 lần Liên Hỏa Quốc Chiến.

Phong Thần

Thủ Hộ Nguyên Linh

 • Khi khiêu chiến với Thủ Hộ Thần Thú, kỳ sĩ nhận được hỗ trợ Thủ Hộ Nguyên Linh có thể đến gặp NPC Bá Giám tại Phong Thần Đài (207/194) để đổi phần thưởng.

Phong Thần

 • 04 loại Thủ Hộ Nguyên Linh: Lôi, Phong, Địa, Hỏa.
 • Tùy theo loại Thủ Hộ Nguyên Linh mà kỳ sĩ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp:
Thủ Hộ
Nguyên Linh
Cụm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên Cụm Thiên Cung
Lôi Đẳng cấp nhân vật x 10.000 Đẳng cấp nhân vật x 1.000
Phong Đẳng cấp nhân vật x 20.000 Đẳng cấp nhân vật x 1.500
Địa Đẳng cấp nhân vật x 30.000 Đẳng cấp nhân vật x 2.000
Hỏa Đẳng cấp nhân vật x 40.000 Đẳng cấp nhân vật x 3.000