Quay về Trang chủ

Lễ Tạ Ơn 2022

Từ 01-11-2022 đến 30/11/2022

Đầu trang

Đua Top Gà Tây 2022

24-10-22

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ sĩ tam giới Phong Thần lại có dịp quây quần với nhau tại sự kiện Lễ Tạ Ơn 2022, tạ ơn một năm chúng ta có dược nhiều điều và đặc biệt là ta vẫn vui vẻ phiêu lưu cùng nhau khắp nơi trong tam giới, hãy cùng thu thập Gà Tây Quay để nhận thêm thật nhiều quà tặng Phong Thần nhé.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 01/11 - 23h59 ngày 31/11/2022
  • Đối tượng: Cấp 20 trở lên tại cụm 2008, 2013, 2017, Hỏa Linh Điện (không áp dụng tại cụm Hồi Ức).
  • Lưu ý: Dưới cấp 20 không thể sử dụng được vật phẩm này.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh  Ghi chú
Phong Thần
Tiểu Long Nhi
 • Vị trí: Sùng Thành Doanh (210/200)
 • Chức năng: Tham gia sự kiện, ghép vật phẩm.
Phong Thần
Gà Tây Quay (2022)
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC với giá 1 Tiền đồng, có thể mua 1/10/100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 vạn.
 • Chức năng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: 8000 cái.
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển Sinh 5
Phong Thần
Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 7
 • Nguồn gốc: Sử dụng Gà Tây Quay (2022) ngẫu nhiên nhận được.
 • Chức năng: 
  • Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển Sinh 5: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 5
  • Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 7: Dùng 10 cái đổi Ngộ Linh Châu cấp 7
  • Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Xích Viêm Ngọc Tâm
  • Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Thanh Minh Ngọc Tâm
  • Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Tinh Thái Quái Phù
  • Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài): Dùng 10 cái đổi Nguyệt Hoa Quái Phù
  • Mảnh vỡ lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Mảnh vỡ Bàn Long Lệnh: Dùng 1000 cái đổi Bàn Long Lệnh
  • Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu cấp 6: Dùng 10 cái đổi Ngộ Linh Châu cấp 6
  • Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
  • Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6: Dùng 10 cái đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
Phong Thần
Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm
(chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Tử Hà Ngọc Tâm
(chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài)
Phong Thần
Mảnh vỡ lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
Phong Thần
Mảnh vỡ Bàn Long Lệnh
Phong Thần
Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu
cấp 6
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
Phong Thần
Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
Phong Thần
Chuyển Sinh Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Sử dụng Gà Tây Quay (2022) ngẫu nhiên nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái/ô, được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hành giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải 1000 Chuyển Sinh Tiên Đan thành 1 Chuyển Sinh Bình
Phong Thần
Túi Quà Tam Giới
 • Nguồn gốc: Đổi từ điểm Tích lũy tại NPC Sự Kiện
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán, không ném ra, rơi ra khi PK cao. Bán cửa hành giá 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 1 ngày
Phong Thần
Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
 • Nguồn gốc: Sử dụng Gà Tây Quay 2022 ngẫu nhiên nhận được.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
Phong Thần
Lệnh Bài Pet Kim Long
Phong Thần
Lệnh Bài Pet Đắc Kỷ
 • Nguồn gốc: Nhận từ đua top sự kiện
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
Pet Thạch Cơ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở trứng Thạch Cơ
Phong Thần
Pet Kim Long
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở trứng Kim Long
Phong Thần
Pet Đắc Kỷ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở trứng Đắc Kỷ

Phần thưởng sử dụng Gà Tây Quay (2022)

Cụm 2008
 • 500 EXP x Đẳng cấp nhân vật
 • Cơ hội nhận 1 điểm Tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đồng Thau Hoàng Ngọc
Hưng Thịnh Thạch Lục Tùng Thạch
Phồn Vinh Thạch Hoàng Ngọc Cao Cấp
Đồng Bảo An Lục Tùng Thạch Cao Cấp
Mảnh Đồng Hoàng Ngọc Đặc Biệt
Mảnh Bạc Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
Mảnh Vàng Phụ Mẫu Chi Tâm
Mảnh Thủy Tinh Tư Chất Chi Thư
Mảnh Vải Ngộ Linh Châu
Vải Dầy Giác Linh Châu
Dẫn Lộ Linh Đăng Mai Danh Ẩn Tính
Hành Quân Lệnh Vũ Khí Sơ Cấp
Khao Quân Lệnh Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
Đồng Nhân Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên)
Thanh Lộ (tiểu) Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
Chân Khí (tiểu) Khí Tinh (sơ cấp)
Túi Hàng Trang Tinh (sơ cấp)
Sách chư hầu (mảnh) Lò Luyện Trân Hựu
Trầm Điện
Cụm 2013
 • 1000 EXP x Đẳng cấp nhân vật
 • Có cơ hội nhận 1 điểm tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng:
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
 Đồng Thau Chân Khí (tiểu)
Hưng Thịnh Thạch Túi Hàng
Phồn Vinh Thạch Sách Chư Hầu (mảnh)
1 Túi Chân Khí Mảnh Vải
1 Hộ Mạch Đơn Vải Dầy
Đồng Bảo An Dẫn Lộ Linh Đăng
Đồng Hữu Huy Khao Quân Lệnh
Hỗn Độn Khí Phụ Mẫu Chi Tâm
Đồng Nhân Tư Chất Chi Thư
Mảnh Đồng Ngộ Linh Châu
Mảnh Bạc Giác Linh Châu
Mảnh Vàng Chuyển Sinh Tiên Đan
Mảnh Thủy Tinh Mai Danh Ẩn Tính
Thanh Lộ (tiểu) Lò Luyện Trân Hựu
Cụm 2017
 • 1.700.000 EXP Nhân Giới hoặc đẳng cấp*3000 điểm tu luyện Tiên Ma
 • Có cơ hội nhận 1 điểm tích lũy
 • Và ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau đây
 • Lưu ý: Chuyển Sinh 7 và Giáng Linh 4 khi sử dụng event sẽ nhận kinh nghiệm = đẳng cấp x 1000 điểm kinh nghiệm hoặc Đẳng cấp x 3000 điểm tu luyện Tiên Ma.
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đồng Thau Ẩn danh
Túi Chân Khí Vải dầy
10 Hộ Mạch Đơn Hổn độn phù
Thanh Lộ (tiểu) Ảo nhan hoàn
Chân Khí (tiểu) Tu luyện đan
Túi Hàng Rương mật tịch
Khao Quân Lệnh Giác linh châu
Hành Quân Lệnh Tinh quân chi bảo cấp 4
Hưng Thịnh Thạch Vũ khí Tinh Quân cấp 4 (ngẫu nhiên hệ phái)
Phồn Vinh Thạch Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Lục tùng thạch đặc biệt Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4
Khuôn tinh quân Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
Trang tinh cao cấp Lệnh bài chuyển sinh 4
Khí tinh cao cấp Mảnh lệnh bài tu chân nguyên anh
Trang nguyên cao cấp Mảnh ngộ linh cấp 6
Khí nguyên cao cấp Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 5
Trâm hựu Hoàng Ngọc Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 6
Trâm Hựu Lục Tùng Thạch Mảnh vỡ lệnh bài chuyển sinh 7
Khí Nguyên tinh hoa Giáng Linh Đơn
Trang Nguyên tinh hoa Lò Luyện Trân Hựu
Càn khôn tái tạo đơn

Phần thưởng sử dụng mỗi 1000 Gà Tây Quay (2022)/lần

Cụm 2008
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Đầu Bàn Cổ Tinh Chế Trang Nguyên Cao Cấp
Đầu Đại Điêu Tinh Chế Trang Tinh Cao Cấp
Đầu Nhị Lang Thần Tinh Chế Khí Nguyên Cao Cấp
Gói quà Bàn Cổ Tinh Chế Khi Tính Cao Cấp
Lệnh bài Bạch Trư Đầu Thiết Bố
Lệnh bài Kim Trư Đầu Kim Trại
Kim Loại Hiếm Đầu Côn Bối
Phúc Hộ Phù Đầu Lam Bá
Mảnh Vàng Đầu Thạch Tinh
Mảnh Bạc Đầu Trư Tinh
Mảnh Đồng Đầu Lân Tinh
Mảnh Sắt Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
Mảnh Thủy Tinh Tinh Thế Tứ Tinh
Thổ Tinh Phách Ngũ Sắc Thạch
Hỏa Tinh Phách Lò Luyện Tứ Phẩm
Thủy Tinh Phách Lò Luyện Trân Hựu
Phong Tinh Phách Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
Cụm 2013
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
2 Tu Chân Tiên Đan Tinh Chế Khí Nguyên Cao Cấp
Tướng Quân Lệnh Tinh Chế Khi Tính Cao Cấp
Kim Loại Hiếm Đầu Thiết Bố
Mảnh Vàng Đầu Kim Trại
Mảnh Bạc Đầu Lam Bá
Mảnh Đồng Đầu Thạch Tinh
Mảnh Sắt Đầu Trư Tinh
Mảnh Thủy Tinh Đầu Lân Tinh
Mảnh Lục Thủy Tinh Nguyệt Hoa Quái Phù
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Tinh Thái Quái Phù
Mảnh Tử Thủy Tinh Vi Quang Quái Phù
Lục Thủy Tinh Trấn Hồn Tháp cấp 1
Hoàng Thủy Tinh Mảnh vỡ Thanh Minh Ngọc Tâm (chưa mài)
Tử Thủy Tinh Mảnh vỡ Tử Hà Ngọc Tâm (chưa mài)
Thổ Tinh Phách Mảnh vỡ Xích Viêm Ngọc Tâm (chưa mài)
Hỏa Tinh Phách Mảnh vỡ Tinh Thái (chưa mài)
Thủy Tinh Phách Mảnh vỡ Nguyệt Hoa (chưa mài)
Phong Tinh Phách Lò Luyện Sơ Cấp
Tinh Chế Trang Nguyên Cao Cấp Lò Luyện Trung Cấp
Tinh Chế Trang Tinh Cao Cấp Lò Luyện Cao Cấp
Lệnh bài Pet Thạch Cơ
Cụm 2017
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số
Tướng Quân Lệnh Đầu Lam Bá
Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Đầu Thân Công Báo
Mảnh Tinh Thể Tứ Tinh (tàn) Đầu Ngũ Độc Xà
Mảnh vỡ Lệnh bài Chuyển sinh 4 Đầu Minh Sa Ma
Lệnh bài Tu Chân Kim Đan Đầu Thạch Tinh
Lệnh bài chuyển sinh 4 Đầu Trư Tinh
Tinh thái quái phù (chưa mài) Đầu Lân Tinh
Tử Bảo Thạch Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
Tử Bích Tỷ Xích Kim Thạch
Khí Tinh (Tinh Hoa) Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – nhân giới)
Trang Tinh (Tinh Hoa) Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – tiên)
Tu Chân Tiên Đan Trấn Hồn Tháp (cấp 1 – ma)
Thổ Tinh Phách Tinh quân chi bảo cấp 4
Hỏa Tinh Phách Lò Luyện Trân Hựu
Thủy Tinh Phách Đồ My Lệ Hồn
Phong Tinh Phách Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 5
Tinh Chế Trang Nguyên Cao Cấp Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
Tinh Chế Trang Tinh Cao Cấp Mảnh vỡ Lệnh Bài Chuyển Sinh 7
Tinh Chế Khí Nguyên Cao Cấp Mảnh vỡ Ngộ Linh Châu Cấp 7
Tinh Chế Khi Tính Cao Cấp Vô Tự Thiên Thư (Tím)
Đầu Thiết Bố Giáng Linh Đơn 2
Đầu Kim Trại Mảnh lệnh bài tu chân hóa thần
Đầu Côn Bối  Lệnh Bài Pet Kim Long

Phần thưởng sử dụng 4.000/8.000 Gà Tây Quay (2022)

 • Ở mốc 4000 và 8000 sẽ nhận ngay ngẫu nhiên 1 vật phẩm thưởng:
Nhận thưởng
Mốc 4000
 • 3 Kim Loại Hiếm
 • 1 Mảnh Vỡ Lệnh Bài Nghĩa Tử cấp 2
Mốc 8000
 • 1 Tướng Quân Lệnh
 • 1 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
 • Khi đủ điểm tích lũy có thể đổi được những vật phẩm sau:

Đổi Điểm Tích Lũy Nhận Thưởng

Cụm 2008
Vật phẩm Điểm tích lũy cần Giới hạn
(máy chủ)
Mảnh Đồng 12 100/ngày/server
Mảnh Bạc 15 100/ngày/server
Phiếu Đăng ký 100 5/ngày/server
10 Đồng Bảo An 1 Không giới hạn
Thú Cưỡi Toái Phiến 100 Không giới hạn
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server
Cụm 2017
Vật phẩm Điểm tích lũy cần Giới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức Mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân Pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Túi Thuộc Tính 20 100/ngày/server
2 Phục Sinh Đan 300 điểm + 3 Phiếu đăng ký 50
Mảnh Bạc 15 100/ngày/server
Mảnh Đồng 12 100/ngày/server
Tư Chất Chi Tâm 50 điểm 100
Phiếu Đăng Ký 100 5/ngày/server
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server
Cụm 2013
Vật phẩm Điểm tích lũy cần Giới hạn
(máy chủ)
10 Điểm Thể Chất
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Ngộ Tính
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Sức Mạnh
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
10 Điểm Thân Pháp
(khấu trừ giới hạn Tĩnh Tâm Thảo)
200 50
Mảnh Đồng 10 100/ngày/server
Mảnh Bạc 10 100/ngày/server
Túi Thuộc Tính 20 100/ngày/server
Phiếu Đăng Ký 100 5/ngày/server
Túi Quà Tam Giới 400 5/ngày/server

Túi Quà Tam Giới

Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau
3 Kim Loại Hiếm 1 Tinh chế trang nguyên cao cấp (7 ngày)
3 Tướng Lệnh Siêu Cấp 1 Tinh chế trang tinh cao cấp (7 ngày)
3 Lệnh Bài Liên Hoa 1 Tinh chế khí nguyên cao cấp (7 ngày)
3 Phiếu Đăng Ký 1 Tinh chế khí tinh cao cấp (7 ngày)
1 Hóa Thần Đơn 1 Lò Luyện Trân Hựu (7 ngày)
1 Hoán Thần Binh 1 Hộp Quà Sinh Nhật Phong Thần

Đua Top Tiêu Phí

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 10 bảng xếp Hạng toàn Phong Thần có lượng mua Gà Tây Quay (2022) nhiều nhất (toàn server) sẽ nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Để nhận thưởng đua Top, kỳ sĩ phải mua tối thiểu 80.000 Gà Tây Quay (2022).
  • Từ TOP 1: Mua tối thiểu 300.000 Gà Tây Quay 2022 trở lên, dưới 300.000 chỉ có thể nhận được quà top thấp hơn.
  • TOP 2-3: Mua tối thiểu 200.000 Gà Tây Quay 2022 trở lên, dưới 200.000 chỉ có thể nhận được quà top 4-10.
  •  (*) Phần thưởng chỉ nhận tại cụm 2017 trừ máy chủ Hỏa Linh Điện
  • Top 1 đạt mốc 500.000 Gà Tây Quay 2022 nhận thêm 1 vũ khí 120 (tự chọn).
  • Lưu ý: Top 4-10 có thể nhận phần thưởng mốc Top 4-10 hoặc nhận phần thưởng mốc Top 11-20.
 • Phần thưởng đua TOP khi mua Gà Tây Quay (2022) (toàn server):
Hạng Thưởng
1 10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
5 Tướng Quân Lệnh Siêu
1 Vô Tự Thiên Thư Tím
1 Ngô Linh Châu cấp 7
2 7 Thỏi Vàng
7 Thỏi Bạc
7 Thỏi Đồng
2 Yêu Quyết Lục
2 Ngyệt Hoa Quái Phù
1 Bộ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
3 5 Thỏi Vàng
5 Thỏi Bạc
5 Thỏi Đồng
1 Yêu Quyết Lục
2 Ngyệt Hoa Quái Phù
1 Bộ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
4 - 10 3 Thỏi Vàng
3 Thỏi Bạc
3 Thỏi Đồng
2 Yêu Quyết Trắng
1 Tử Hà Ngọc Tâm
1 Ngộ Linh Châu cấp 6
11 - 20 3 Thỏi Vàng
3 Thỏi Bạc
3 Thỏi Đồng
5 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp
2 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
3 Mảnh Giáng Linh Đơn 3
1 Mảnh Lệnh Bài Chuyển Sinh 8

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!