Quay về Trang chủ

Hệ thống Tu Chân

Từ 24-09-2013

Đầu trang

Nguyên Anh

24-06-16

Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Sau khi Kim Đan Ấn được phát triển mạnh mẽ, Giao Giao Tiên Tử phụng mệnh thiên ý, mang theo Nguyên Anh Ấn để nâng cấp lên thành một bảo vật tuyệt diệu Siêu Cấp. Những ai vượt qua hết tất cả điều kiện mà Tiên Tử đưa ra đều có thể nâng cấp Kim Đan Ấn lên Nguyên Anh Ấn. Ngay sau đây Bổn Pháp xin gửi đến quý kỳ sĩ thông tin mật yếu cho bí quyết sở hữu Nguyên Anh Ấn tuyệt diệu.

NPC & Vật Phẩm Liên Quan

Hình ảnhNội dung

Phong Thần

Giao Giao Tiên Tử

 • Vị trí:
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Độ Kiếp Tu Chân Nguyên Anh.
  • Phân rã Ấn Kim Đan đã gộp.
  • Thăng Cấp Ấn Nguyên Anh (thăng thông thường hoặc tiêu hao Tu Chân Tiên Đan).
  • Tẩy Luyện Ấn Nguyên Anh.

Phong Thần

Nguyên Anh Ấn

 

 • Tính chất: Không thể giao dịch, không thể bán shop, không thể xếp chồng, không ném ra, PK không rớt.
 • Công dụng:
  • Nhấp phải vào Nguyên Anh Ấn sẽ nhận được 1 trạng thái hỗ trợ (buff) với số điểm option tương ứng, hiệu lực trong 24 giờ (qua ngày sẽ mất).
  • Đã sử dụng buff Ấn Nguyên Anh thì không thể dùng thêm các buff có cùng nhóm từ Kim Đan trở về trước
  • Kích hoạt hiệu ứng tiêu hao: 05 Đồng Bảo An + 05 Đồng Hữu Huy + 05 Hỗn Độn Khí + 200 vạn
  • Trong cùng 1 thời điểm chỉ có thể kích hoạt trạng thái hỗ trợ của 16 nhóm Ấn khác nhau.

Phong Thần

Bùa Chú Tu Chân Nguyên Anh

 • Nguồn gốc: Nhận được khi nhận nhiệm vụ Độ Kiếp Tu Chân Nguyên Anh tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Tính chất:Không thể giao dịch, xếp chồng, bày bán. Không thể bán cửa hàng. Không thể vứt ra ngoài.
  • Hạn sử dụng: 7 ngày.
  • Công dụng: Nhấp phải sẽ có các dòng chọn Nhận & Trả & Hủy nhiệm vụ Tu Chân Nguyên Anh.

Phong Thần

Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh

 

 • Tính chất: Không thể giao dịch, không thể bán shop, không thể xếp chồng, không ném ra, PK không rớt.
 • Công dụng:
  • Luôn phải để Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh trong hành trang mỗi khi thao tác Thăng cấp Nguyên Anh Ấn.
  • Ban đầu Lệnh bài Tu Chân Nguyên Anh nhận được khi tham gia các sự kiện thì sẽ có tính chất không khóa. Sau lần thăng cấp Nguyên Anh Ấn đầu tiên thì Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh sẽ thành trạng thái khóa, không thể giao dịch.

Lưu ý

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ ( Đối với gamer đã gộp ấn Nguyên Anh ) :
  • Ấn Gộp Kim Đan Ấn /16 Ấn Kim Đan Ấn.
  • 10 Tu Chân Tiên Đan
  • 10 Càn Khôn Tái Tạo Đơn.

Độ Kiếp Tu Chân Nguyên Anh Siêu Cấp (Đã & Chưa Gộp Ấn Kim Đan)

Các bước nhiệm vụNội dung
Bước 01 Đến NPC Giao Giao Tiên Tử để nhận nhiệm vụ “Độ Kiếp Tu Chân Nguyên Anh”.
Bước 02
 • Sau khi nhận nhiệm vụ độ kiếp, người chơi sẽ nhận được Bùa Chú Tu Chân Nguyên Anh (Hạn sử dụng 07 ngày).
Bước 03
 • Nhấp phải Bùa Chú Tu Chân Nguyên Anh sẽ có các dòng chọn Nhận & Trả & Hủy nhiệm vụ Tu Chân Nguyên Anh.
 • Nộp hết các nguyên liệu cần bao gồm:
  • Ngẫu nhiên 01-05 Lệnh bài Tu Chân Kim Đan.
  • Ngẫu nhiên 01-05  Lệnh bài Chuyển Sinh.
  • Ngẫu nhiên 01-05  Lệnh bài Nghĩa Tử.
  • Hủy bỏ nhiệm vụ tốn 100 vạn & nhận lại nhiệm vụ Độ Kiếp tiêu hao 07 tiền đồng/lần.
  • Hoàn thành nhiệm vụ có thể đến NPC Giao Giao để thăng cấp từ Kim Đan Ấn lên Nguyên Anh Ấn.
Điều kiện yêu cầu cho các quá trình bên dưới
 • Để kích hoạt tính năng Thăng cấp từ Kim Đan lên Nguyên Anh:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Độ Kiếp Nguyên Anh.
  • Trong hành trang có 01 Lệnh Bài Tu Chân Nguyên Anh.
 • Khi kích hoạt Ấn Nguyên Anh hệ thống sẽ trừ hết nguyên liệu.

Phân Tách Ấn Gộp Tu Chân Kim Đan

 • Điều kiện tham gia:
  • Đã hoàn thành nhiệm vụ Tu Chân Nguyên Anh Siêu Cấp.
  • Có Ấn Gộp Kim Đan trong hành trang.
 • Thực hiện theo các bước sau để tiến hành phân tách Ấn Gộp Tu Chân Kim Đan:
  • Bước 01: Đến NPC Giao Giao Tiên Tử để nhận “Phân rã Ấn gộp Kim Đan ”
  • Bước 02: Kỳ sĩ lần lượt chọn các loại Ấn trong 16 nhóm (theo thứ từ tự Tiền Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Viên Mãn, không chọn Ấn đã có trong hành trang/rương cá nhân) tại các dòng chọn tại NPC Giao Giao Tiên Tử. Mỗi nhóm Ấn chỉ có thể chọn 1 lần duy nhất, cho đến khi chọn hết 16 nhóm.
  • Bước 03: Nhận lại các loại Ấn mà mình đã chọn.

Thăng Cấp Ấn Nguyên Anh

Thăng Cấp Thông Thường
 • Lầu đầu thăng cấp Nguyên Anh Ấn (NAA), cần chuẩn bị nguyên liệu và có Kim Đan Ấn (KĐA) nhóm 01 - 16 trên hành trang. Đến NPC chọn thăng cấp. Nếu thành công sẽ nhận được Nguyên Anh Ấn nhóm 01 và mất đi Kim Đan Ấn nhóm 01 cùng nguyên liệu. Nếu thất bại chỉ mất nguyên liệu.
 • Lần thứ 02 ghép Nguyên Anh Ấn, người chơi cần nguyên liệu + Kim Đan Ấn nhóm 02, Nguyên Anh Ấn nhóm 01 trên người. Đến NPC chọn thăng cấp. Nếu thành công sẽ nhận được Nguyên Anh Ấn nhóm 02 và mất đi Kim Đan  Ấn nhóm 02 cùng nguyên liệu. Nếu thất bại sẽ mất nguyên liệu cùng Nguyên Anh Ấn nhóm 01. Nhận được lại KDA nhóm 01.
 • Ví dụ:
  • Lần đầu tiên ghép, người chơi mang KDA - Sinh Lực 200 điểm trên người cùng nguyên liệu đến thăng cấp. Thành công : Nhận được Nguyên Anh Ấn Sinh Lực, mất nguyên liệu cùng Kim Đan Ấn Sinh Lực 200 điểm. Nếu thất bại: chỉ mất nguyên liệu
  • Lần thứ 02 ghép, người chơi mang nguyên liệu, cùng KDA  Giới hạn sinh lực 20%, NAA  Sinh lực trên người đến NPC thăng cấp. Thành công : Nhận được Nguyên Anh Ấn Giới Hạn sinh lực, mất nguyên liệu cùng KDA - Giới hạn sinh lực 20%. Nếu thất bại: Mất nguyên liệu + NAA  Sinh lực. Nhận được lại KDA Sinh lực 200.
  Nguyên liệu yêu cầuKết quả
 • 3.000 Túi Chân Khí.
 • 4.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 01 - 16.
Thành công:
 • Nhận: Nguyên Anh Ấn nhóm 01.
 • Mất: Kim Đan Ấn nhóm 01 + nguyên liệu.

Thất bại: Mất hết nguyên liệu.

 • 2.600 Túi Chân Khí.
 • 3.800 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 02.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 01.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 02.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 02 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 01.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 01.
 • 2.500 Túi Chân Khí.
 • 3.600 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 03.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 02.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 03.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 03 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 02.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 02.
 • 2.400 Túi Chân Khí.
 • 3.400 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 04.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 03.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 04.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 04 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 03.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 03.
 • 2.200 Túi Chân Khí.
 • 3.200 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 05.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 04.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 05.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 05 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 04.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 04.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 06.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 05.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 06.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 06 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 05
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 05
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 07.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 06.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 07
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 07 & nguyên liệu

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 06.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 06.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 08.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 07.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 08.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 08 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 07.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 07.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 09.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 08.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 09.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 09 & nguyên liệu.

Thành công:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 08.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 08.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 10.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 09.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 10.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 09 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 09.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 09.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 11.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 10.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 11.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 10 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 10.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 10.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 12.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 11.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 12.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 12 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 11.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 11.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 13.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 12.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 13.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 13 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 12.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 12.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 14.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 13.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 14.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 14 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 13.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 13.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 15.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 14.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 15.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 15 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 14.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 14.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 16.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 15.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 16.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 16 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu, Nguyên Anh Ấn nhóm 15.
 • Nhận lại Kim Đan Ấn nhóm 15.
Thăng cấp bằng Tu Chân Tiên Đan
  Nguyên liệu yêu cầuKết quả
 • 3.000 Túi Chân Khí.
 • 4.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Luyện Khí Ấn nhóm 01.
 • Kim Đan Ấn nhóm 16.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nhận: Nguyên Anh Ấn nhóm 01.
 • Mất: Kim Đan Ấn nhóm 01 + nguyên liệu.

Thất bại: Mất hết nguyên liệu.

 • 2.600 Túi Chân Khí.
 • 3.800 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 02.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 01.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 02.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 02 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.500 Túi Chân Khí.
 • 3.600 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 03.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 02.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 03.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 03 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.400 Túi Chân Khí.
 • 3.400 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 04.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 03.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 04.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 04 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.200 Túi Chân Khí.
 • 3.200 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 05.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 04.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 05.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 05 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 06.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 05.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 06.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 06 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 07.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 06.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 07.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 07 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 08.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 07.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 08.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 08 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 09.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 08.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 09.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 09 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 10.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 09.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 10.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 09 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 11.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 10.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 11.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 10 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 12.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 11.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 12.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 12 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 13.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 12.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 13.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 13 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 14.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 13.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 14.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 14 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 15.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 14.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 15.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 15 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.
 • 2.000 Túi Chân Khí.
 • 3.000 Hộ Mạch Đơn.
 • 2.000 vạn.
 • Kim Đan Ấn nhóm 16.
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 15.
 • 10 Tu Chân Tiên Đan.
Thành công:
 • Nguyên Anh Ấn nhóm 16.
 • Mất Kim Đan Ấn nhóm 16 & nguyên liệu.

Thất bại:

 • Mất hết nguyên liệu.

Chỉ số thuộc tính Ấn Nguyên Anh

Chỉ sốĐiểm Nguyên Anh
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Sinh lực (điểm) 420 440 460 480 500
Nội lực (điểm) 420 440 460 480 500
giới hạn sinh mệnh % 42 44 46 48 50
hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) 21 22 23 24 25
hiệu suất hồi phục nội lực (điểm) 21 22 23 24 25
thể chất (điểm) 42 44 46 48 50
ngộ tính (điểm) 42 44 46 48 50
thân pháp (điểm) 42 44 46 48 50
sức mạnh (điểm) 42 44 46 48 50
sát thương cơ bản (%) 42 44 46 48 50
Băng sát (%) 42 44 46 48 50
Hỏa sát (%) 42 44 46 48 50
Thổ sát (%) 42 44 46 48 50
Lôi sát (% ) 42 44 46 48 50
Sát thương cơ bản (Điểm) 84 87 91 96 100
Băng sát (điểm) 84 87 91 96 100
Hỏa sát (điểm) 84 87 91 96 100
Thổ sát (điểm) 84 87 91 96 100
Lôi sát (điểm) 84 87 91 96 100
Kháng băng (%) 21 22 23 24 25
Kháng thổ (%) 21 22 23 24 25
Kháng Lôi (%) 21 22 23 24 25
Kháng hỏa (%) 21 22 23 24 25
Phòng ngự 84 87 91 96 100
Né tránh 42 44 46 48 50
Chính xác 125 131 137 144 150
Phản đòn cận chiến (%) 21 22 23 24 25
Xuất chiêu (Vũ khí) 42 44 46 48 50
Xuất chiêu (Bùa pháp) 42 44 46 48 50
Tất cả thuộc tính 21 22 23 24 25
Tất cả kháng tính 21 22 23 24 25
Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật 21 22 23 24 25
Đánh tập trung 21 22 23 24 25
Giảm sát thương tấn công tập trung 21 22 23 24 25
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật 21 22 23 24 25
Thời gian đóng băng (%) 21 22 23 24 25
Thời gian đóng băng (- %) 42 44 46 48 50
Giảm thời gian trúng thương 42 44 46 48 50
Hóa sát thương thành nội lực (%) 21 22 23 24 25
Giảm sát thương cơ bản (%) 21 22 23 24 25
Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) 21 22 23 24 25
Tỷ lệ đánh tập trung thổ sát (%) 21 22 23 24 25
Tỷ lệ đánh tập trung băng sát (%) 21 22 23 24 25
Tỷ lệ đánh tập trung lôi sát (%) 21 22 23 24 25
Bỏ qua né tranh đối phương (%) 42 44 46 48 50
Bỏ qua kháng thổ đối phương (%) 21 22 23 24 25
Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) 21 22 23 24 25
Bỏ qua kháng băng đối phương (%) 21 22 23 24 25
Bỏ qua kháng lôi đối phương (%) 21 22 23 24 25
Bỏ qua phòng ngự đối phương 167 175 183 191 200

Tẩy Luyện Ấn (Áp dụng cho Ấn Nguyên Anh)

 • Kỳ sĩ đến NPC Giao Giao Tiên Tử để tiến hành Tẩy Luyện Ấn.
Công thứcKết quả
3 Tu Chân Tiên Đan + 10 Lam Bảo Thạch + 500 vạn Nhận Ấn Nguyên Anh có ngẫu nhiên chỉ số