Quay về Trang chủ

Hệ thống Tu Chân

Từ 24-09-2013

Đầu trang

Giới thiệu

01-01-70

Để trở thành bậc cường giả trong thiên hạ thì nhất định kỳ sĩ phải tinh thông thiên địa ngũ hành, nắm giữ pháp tắc của tam giới. Tất nhiên, có được năng lực hùng mạnh như vậy, kỳ sĩ cần phải vượt qua vô số thử thách. Trong đó, Thiên Kiếp chính là một trong những cửa ải khó khăn nhất mà kỳ sĩ cần phải chinh phục.

Bởi lẽ vượt qua Thiên Kiếp cũng là lúc "cá chép hóa rồng", uy lực của kỳ sĩ được tăng lên cảnh giới mới. Chính vì lẽ đó, trong bản cập nhật kế tiếp, thế giới Phong Thần sẽ ra mắt hệ thống Tu Chân vô cùng mới mẻ và hấp dẫn này.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/09/2013.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả kỳ sĩ Phong Thần.
 • Điều kiện nâng cấp Phàm Nhân Ấn: Đẳng cấp >= 90.

Hệ thống Tu Chân

Hệ thống Tu Chân hiện tại gồm 02 cảnh giới: Phàm Nhân và Luyện Khí.

 • Tại cảnh giới Phàm Nhân:
  • Có 04 cấp độ: Tiền Kỳ, Hậu Kỳ, Trung Kỳ và Viên Mãn.
  • Mỗi cấp độ được chia làm 04 mức: Mức 01, mức 02, mức 03 và mức 04.
  • Ở mỗi cấp độ, kỳ sĩ sẽ có Phàm Nhân Ấn tương ứng. Sử dụng Phàm Nhân Ấn này, kỳ sĩ sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ.
 • Tại cảnh giới Luyện Khí:
  • Có 04 cấp độ: Tiền Kỳ, Hậu Kỳ, Trung Kỳ và Viên Mãn.
  • Mỗi cấp độ được chia làm 04 mức: Mức 01, mức 02, mức 03 và mức 04.
  • Chỉ số hỗ trợ của Luyện Khí Ấn cao hơn so với chỉ số hỗ trợ của Phàm Nhân Ấn.
 • Tại cảnh giới Trúc Cơ:
  • Cần Độ Kiếp để nâng cấp cảnh giới Trúc Cơ (yêu cầu có đủ 16 Luyện Khí Ấn).
  • Mỗi cấp độ được chia làm 04 mức: Mức 01, mức 02, mức 03 và mức 04.
  • Chỉ số hỗ trợ của Trúc Cơ Ấn cao hơn so với chỉ số hỗ trợ của Luyện Khí Ấn.
  • Có thể sử dụng tính năng Tẩy Luyện Ấn để gia tăng thuộc tính hỗ trợ Trúc Cơ Ấn.
 • Tại cảnh giới Kim Đan:
  • Cần Độ Kiếp để nâng cấp cảnh giới Kim Đan (yêu cầu có đủ 16 Trúc Cơ Ấn).
  • Mỗi cấp độ được chia làm 04 mức: Mức 01, mức 02, mức 03 và mức 04.
  • Chỉ số hỗ trợ của Kim Đan Ấn cao hơn so với chỉ số hỗ trợ của Trúc Cơ Ấn.
  • Có thể sử dụng tính năng Tẩy Luyện Ấn để gia tăng thuộc tính hỗ trợ Kim Đan Ấn.
Hệ thống Tu Chân
Phàm Nhân Luyện Khí Trúc Cơ
(cần Độ Kiếp trước)
Kim Đan
(cần Độ Kiếp trước)

Bảng mô tả hệ thống Tu Chân

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Phong Thần
Giao Giao Tiên Tử
 • Vị trí: Diêu Trì - 210/194.
 • Chức năng:
  • Nộp Chân Khí Đơn (Tiểu, Trung, Đại).
  • Nhận nhiệm vụ đổi Chân Khí Đơn (Tiểu).
  • Nhận nhiệm vụ đổi Chân Khí Đơn (Trung).
  • Mua Túi Hộ Mạch.
  • Đổi Túi Chân Khí.
  • Nâng cấp cảnh giới Phàm Nhân Ấn.
  • Nâng cấp cảnh giới Luyện Khí Ấn
  • Độ Thiên Kiếp - Nâng cấp cảnh giới (cập nhật sau).
  • Nâng cấp thông thường.
  • Nâng cấp có dùng Tu Chân Tiên Đan.
  • Tẩy luyện Ấn.
 • Lưu ý: Nộp tối đa 2.000 điểm Chân Khí.
Phong Thần
Chân Khí Đơn (Tiểu)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho NPC Giao Giao Tiên Tử/nhấn chuột phải để nhận 01 điểm Chân Khí.
 • Lưu ý: Nhận tối đa 500 Chân Khí Đơn (Tiểu)/ngày.
Phong Thần
Chân Khí Đơn (Trung)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho NPC Giao Giao Tiên Tử/nhấn chuộc phải để nhận 05 điểm Chân Khí.
Phong Thần
Chân Khí Đơn (Đại)
 • Nguồn gốc:
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho NPC Giao Giao Tiên Tử/nhấn chuột phải để nhận 10 điểm Chân Khí.
Phong Thần
Hộ Mạch Đơn
 • Nguồn gốc: Nhận từ Túi Hộ Mạch.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để ghép Phàm Nhân Ấn.
 • Lưu ý: Nhận tối đa 10 Hộ Mạch Đơn/nhân vật/ngày.
Phong Thần
Túi Hộ Mạch
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Giá: 01 tiền Đồng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấn chuột phải để nhận Hộ Mạch Đơn (01 giờ online = 01 Hộ Mạch Đơn).
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
Phong Thần
Túi Chân Khí
 • Nguồn gốc: Đổi từ NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Công thức: 110 điểm Chân Khí = 01 Túi Chân Khí.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, không thể giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu để ghép Phàm Nhân Ấn.
 • Sử dụng: Nộp cho NPC Giao Giao Tiên Tử.
Phong Thần
Tu Chân Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 15 tiền Đồng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Tính chất: Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng:
  • Sử dụng Tu Chân Tiên Đan trước khi nâng cấp Phàm Nhân Ấn, nếu thất bại sẽ không mất Phàm Nhân Ấn.
  • Để 03 Tu Chân Tiên Đan trong hành trang khi nâng cấp Luyện Khí Ấn, nếu thất bại chỉ mất nguyên liệu (không mất Luyện Khí Ấn và Phàm Nhân Ấn đem đi nâng cấp không bị giảm cấp độ).
 • Lưu ý:
  • Khi nâng cấp Phàm Nhân Ấn, nhấn chuột phải vào vật phẩm để sử dụng.
  • Khi nâng cấp Luyện Khí Ấn, không được nhấn chuột phải vào Tu Chân Tiên Đan mà chỉ cần để vật phẩm vào hành trang cùng các nguyên liệu khác.
Phong Thần
Phàm Nhân Ấn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng cấp Tu Chân.
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng. Không rơi khi PK cao.
  • Bao gồm 16 nhóm.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Hiệu ứng hỗ trợ sẽ mất sau 24h00 mỗi ngày.
  • Kích hoạt lại hiệu ứng tiêu hao: 01 Đồng Bảo An + 01 Đồng Hữu Huy + 01 Hỗn Độn Khí.
Phong Thần
Luyện Khí Ấn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng cấp Phàm Nhân Ấn.
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng. Không rơi khi PK cao.
  • Bao gồm 16 nhóm.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Hiệu ứng hỗ trợ sẽ mất sau 24h00 mỗi ngày.
  • Kích hoạt lại hiệu ứng tiêu hao: 01 Đồng Bảo An + 01 Đồng Hữu Huy + 01 Hỗn Độn Khí.
Phong Thần
Trúc Cơ Ấn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng cấp Luyện Khí Ấn.
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng. Không rơi khi PK cao.
  • Bao gồm 16 nhóm.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Hiệu ứng hỗ trợ sẽ mất sau 24h00 mỗi ngày.
  • Kích hoạt lại hiệu ứng tiêu hao: 01 Đồng Bảo An + 01 Đồng Hữu Huy + 01 Hỗn Độn Khí.
Phong Thần
Kim Đan Ấn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng cấp Trúc Cơ Ấn.
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch. Bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng. Không rơi khi PK cao.
  • Bao gồm 16 nhóm.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Loại của Kim Đan phụ thuộc vào loại Trúc Cơ nâng cấp.
  • Lần đầu thăng cấp Kim Đan Tiền Kỳ 1 cần có Trúc Cơ nhóm 1 & 16 trên người.
  • Hiệu ứng hỗ trợ sẽ mất sau 24h00 mỗi ngày.
  • Kích hoạt lại hiệu ứng tiêu hao: 02 Đồng Bảo An + 02 Đồng Hữu Huy + 02 Hỗn Độn Khí + 100 vạn.
Phong Thần
Chứng Nhận Độ Kiếp
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng cấp Luyện Khí Ấn.
 • Tính chất: Không thể giao dịch, xếp chồng, bày bán. Không thể bán cửa hàng. Không thể vứt ra ngoài.
 • Chức năng: Chứng nhận hoàn thành Độ Kiếp.
Phong Thần
Bùa Chú Tu Chân
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nhận nhiệm vụ Độ Kiếp Tu Chân tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch, xếp chồng, bày bán. Không thể bán cửa hàng. Không thể vứt ra ngoài.
  • Hạn sử dụng: 1 ngày.
 • Lưu ý: Mỗi ngày, sử dụng tối đa 1 vật phẩm/nhân vật. Thời gian sử dụng từ 18h00 - 23h00.
Phong Thần
Bùa Chú Tu Chân Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia tính năng & sự kiện (chi tiết tại trang chủ)
 • Tính chất:
  • Không thể giao dịch, xếp chồng, bày bán. Không thể bán cửa hàng. Không thể vứt ra ngoài.
  • Hạn sử dụng: 1 ngày.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng tại Tam Sơn.
 • Lưu ý: Mỗi ngày, sử dụng tối đa 1 vật phẩm/nhân vật. Thời gian sử dụng từ 18h00 - 23h00.
Phong Thần
Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia tính năng & sự kiện (chi tiết tại trang chủ)
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng. Không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu thăng cấp Kim Đan.