Quay về Trang chủ

Đa Bảo Đại Nhân

Từ 01-07-2022 đến 01/07/2022

Đầu trang

Đổi Ấn Giáng Linh tầng 1->4

14-07-22

Đổi Ấn Giáng Linh tầng 1 - 2 - 3 - 4 tại NPC Đa Bảo Đại Nhân, quý kỳ sĩ có nhu cầu cần đổi Ấn Giáng Linh hãy nhanh chân đến với Đa Bảo Đại Nhân nhé.

Thời gian áp dụng: Sau khi cập nhật phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn

NPC liên quan và nội dung cần biết

NPCChi tiết

Đa Bảo Đạo Nhân
 • Vị trí: Ngọc Hư Cung
 • Chức năng:
Cụm 2017Cụm 2008/2013
Đổi Đa Bảo Lệnh Bài Hạ Bậc Đơn
Hạ Bậc Đơn -
Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh -
Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 1 -
Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 2 -
Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 3 -
Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 4 -
Gộp Ấn Kim Đan -
Gộp Ấn Nguyên Anh -
Hoàn thành nhiệm vụ Trúc Cơ -
Hoàn thành nhiệm vụ Kim Đan -

Đa Bảo Lệnh Bài
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức:
  1 pháp bảo Tam Sinh Thạch = 1 Đa Bảo Lệnh Bài
  hoặc
  1 thú cưỡi Bạch Kim (giáp sĩ/đạo sĩ/dị nhân) = 1 Đa Bảo Lệnh Bài
 • Tính chất: Không xếp chồng. Không giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để tham gia các tính năng tại NPC Đa Bảo Đại Nhân
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Hạ Bậc Đơn
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 2 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Hạ Bậc Đơn

Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 2 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh
Lưu ý: Khi tiến hành đổi Đa Bảo Lệnh Bài, hệ thống sẽ trừ ngẫu nhiên vật phẩm Tam Sinh Thạch/Thú Bạch Kim trong hành trang F4 của nhân vật, để tránh hệ thống trừ vật phẩm Tam Sinh Thạch/Thú Bạch Kim (đã thăng 12 hoặc đục khảm) vui lòng cất vào rương thủ khố.

Đổi Ấn Giáng Linh (Tầng 1-2-3-4)

 • Yêu cầu: Có Ấn Giáng Linh (Chu Vương hoặc Trụ Vương) + 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 1 lượng Linh Thạch nhất định
 • Hệ Thống sẽ thu hồi Ấn Giáng Linh mà quý kỳ sĩ đang sở hữu và 1 Đa Bảo Lệnh Bài, 1 lượng Linh Thạch nhất định sau đó sẽ hỗ trợ Ấn Giáng Linh mà quý kỳ sĩ lựa chọn.
 • Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 1: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
 • Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 2: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
 • Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 3: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
 • Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 4: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.