Quay về Trang chủ

Chuyển Sinh 3

Từ 22-11-2013

Đầu trang

Hướng dẫn

01-01-70

Để thuận tiện hơn cho việc Chuyển Sinh nhân vật, Bổn Pháp thân mời quý kỳ sĩ tam giới cùng theo dõi hướng dẫn sau đây:

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
 • Kỳ sĩ đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh.
 • Vị trí:
  • Ngọc Hư Cung (212/196).
  • Sùng Thành Doanh (202/199).
  • Xi Vưu Mộ (196/202).
  • Tây Kỳ (182/192).
  • Triều Ca (212/190).
Phong Thần
 • Đánh quái trong Vạn Tiên Trận (Phong) nhận Cửu Chuyển Tiên Đan, dùng để ghép Cửu Chuyển Sinh Bình.
 • Lưu ý: Đánh quái tổ đội cũng có thể nhận được Cửu Chuyển Tiên Đan.
Phong Thần
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật tìm đánh Boss tại các bản đồ để nhận vật phẩm.
Phong Thần
 • Sau khi thu thập đủ vật phẩm cần thiết, nhân vật đến NPC Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh.
 • Chuyển Sinh thành công, nhân vật sẽ nhận được trạng thái hỗ trợ và danh hiệu Thần Thoại Tuyệt Kỹ thời hạn 1 năm (có thể kích hoạt lại khi hết thời hạn).