Quay về Trang chủ

Chuyển Sinh 3

Từ 22-11-2013

Đầu trang

Điều kiện

01-01-70

Cuối triều Thương, Trụ Vương vô đạo đã tạo điều kiện cho ác bá nhiều nơi lợi dụng tung hành, gây ra bao cảnh lầm than khổ ải cho những bách tính vô tội.

Trước tình cảnh đó, Chuyển Sinh Lão Lão quyết định ra tay cứu giúp tam giới một lần nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Chuyển Sinh Lão Lão giao phó, quý kỳ sĩ tam giới có thể tiến hành Chuyển Sinh nhân vật để gia tăng thêm sức mạnh, dễ dàng hạ gục kẻ ác đạo để cứu giúp dân lành.

Điều kiện tham gia Chuyển Sinh

Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa Chuyển Sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
1 Chứng Nhận Hiên Viên 9 Cửu Chuyển Bình
1 Chứng Nhận Thần Nông 1 Chuyển Sinh Bình
1 Chứng Nhận Xi Vưu 1 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
Chuyển Sinh 2
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 1.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
2 Chứng Nhận Hiên Viên 9 Cửu Chuyển Bình
2 Chứng Nhận Thần Nông 2 Chuyển Sinh Bình
2 Chứng Nhận Xi Vưu 2 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
Chuyển Sinh 3
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 2.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Đẳng cấp Tiên Ma 50.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
9 Chứng Nhận Hiên Viên 50 Cửu Chuyển Bình
9 Chứng Nhận Thần Nông 100 Chuyển Sinh Bình
9 Chứng Nhận Xi Vưu 5 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
1.000 Đồng Hữu Huy 1.000 Đồng Bảo An

 

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Chuyển Sinh Lão Lão

Vị trí:

 • Ngọc Hư Cung (212/196).
 • Sùng Thành Doanh (202/199).
 • Xi Vưu Mộ (196/202).
 • Tây Kỳ (182/192).
 • Triều Ca (212/190).

Chức năng:

 • Ghép Cửu Chuyển Bình.
 • Chuyển sinh cho nhân vật đã đủ điều kiện.
 • Nhận thưởng cho nhân vật đã Chuyển Sinh.
Phong Thần
Cửu Chuyển Tiên Đan

Nguồn gốc: Thông qua đánh quái tại Vạn Tiên Trận Phong.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Không được phép ném ra.
 • Trọng lượng là 0.
Phong Thần
Cửu Chuyển Bình

Nguồn gốc: Ghép 1.000 Cửu Chuyển Tiên Đan.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chuyển Sinh Bình

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong trò chơi và sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 2.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chứng Nhận Thần Nông

Nguồn gốc: Nhân vật khi nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh và có trong tổ đội kết thúc các Boss Hiên Viên, Xi Vưu và Thần Nông.

Tính chất:

  • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra.
  • Có thể bán cửa hàng giá 01 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.

  Lưu ý: Vật phẩm Chứng Nhận đem về nộp cho Chuyển Sinh Lão Lão để Chuyển sinh.

Phong Thần
Chứng Nhận Hiên Viên
Phong Thần
Chứng Nhận Xi Vưu
Phong Thần
Càn Khôn Tái Tạo Đơn

Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 60 tiền Đồng.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra, xếp chồng.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 01 lượng.

Công dụng:

 • Nếu nhân vật đã Chuyển Sinh 1 chưa đạt đẳng cấp 180 có thể sử dụng Càn Khôn Tái Tạo Đơn để tăng cấp độ.
 • Mỗi lần dùng Càn Khôn Tái Tạo Đơn sẽ tăng 10 cấp độ.
 • Đẳng cấp từ 170 đến 179 sử dụng chỉ tăng lên cấp 180.
Phong Thần
Tụ Hồn Châu

Nguồn gốc:

Tính chất:

 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng, xếp chồng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể dùng 20 Tụ Hồn Châu.

Công dụng: Tăng 1 điểm mỗi loại Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính.

Lưu ý: Chỉ những kỳ sĩ đã Chuyển Sinh mới được sử dụng.

Phong Thần
Đồng Hữu Huy

Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Hữu Huy.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 1 lượng. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô.
Phong Thần
Đồng Bảo An

Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 1 lượng. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô.
Phong Thần
Lệnh Bài Kỹ Năng Thú Nuôi

Nguồn gốc: Nhận tại Chuyển Sinh Lão Lão

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.

Công dụng: Mở ô kỹ năng thứ 3 cho Linh Thú (yêu cầu Linh Thú đã tịnh hóa lần 2 và có điểm tịnh hóa 300).

Lưu ý: Khi sử dụng, điểm tịnh hóa của Linh Thú sẽ về mốc 0 và khôi phục lại hình dạng khi tịnh hóa lần 1.