Quay về Trang chủ

Chiến trường Thương Chu mới - 2022

Từ 22-07-2022 đến 22/07/2022

Đầu trang

Thăng cấp Pháp Bảo

19-07-22

Hệ thống Pháp Bảo phong phú chính là nguồn thần lực vô song dành cho bất cư ai sở hữu được chúng, quý kỳ sĩ cùng thăng cấp Pháp Bảo để nhận được những thuộc tính đặc biệt sau đây.

Nguyên liệu để thăng cấp từ 1 - 12 sao của Đả Thần Tiên

 • Lưu ý:
  • Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cao/Cao Cấp/Trân Hựu: Tương ứng thăng lần 1-3 cần 2 lò sơ cấp, 4-6 cần 2 lò trung cấp, 7-9 cần 2 lò cao cấp, 10-12 cần 2 lò trân hựu
  • Pháp bảo Đả Thần Tiên nguyên liệu là pháp bảo Đả Thần Tiên thấp hơn pháp bảo Đả Thần Tiên cần thăng 1 cấp.
  • Ví dụ: Muốn thăng pháp bảo Đả Thần Tiên (màu đỏ) cần pháp bảo Đả Thần Tiên (vàng) làm nguyên liệu.
  • Với pháp bảo Đả Thần Tiên (màu trắng), cần dùng pháp bảo Đả Thần Tiên (màu trắng) làm nguyên liệu.
  • Vật phẩm Thái Nguyên Đơn có thể nhận được từ 4 boss Ma Lễ và rương Ma Lễ
Từ cấp 1 - 6
Thuộc tínhCấp
123456
Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cấp/Cao Cấp/Trân Hựu (*) 2 2 2 2 2 2
Linh Lung Tâm 1 1 1 1 1 1
Thái Huyền Đơn 1 1 1 2 2 2
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tínhCấp

7

8

9

10

11

12

Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cấp/Cao Cấp/Trân Hựu (*) 2 2 2 2 2 2
Linh Lung Tâm 1 1 1 1 1 1
Thái Huyền Đơn 3 3 3 5 5 5
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250

Thuộc tính khi nâng cấp pháp bảo Đả Thần Tiên 12

Từ cấp 1 - 6
Thuộc tínhCấp
123456
Giảm sát thương tập trung hỏa sát 1 1 1 1 1 1
Giảm thời gian trúng thương 2 2 2 2 2 2
Tăng tất cả thuộc tính 2 2 2 2 2 2
Sinh lực 1 1 1 1 1 1
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tínhCấp

7

8

9

10

11

12

Giảm sát thương tập trung hỏa sát 2 2 2 2 2 2
Giảm thời gian trúng thương 3 3 3 3 3 3
Tăng tất cả thuộc tính 2 2 2 2 2 2
Sinh lực 2 2 2 2 2 2

Nguyên liệu thăng cấp 1 - 12 sao Huyền Thiên Tam Sinh Thạch

 • * Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cao/Cao Cấp/Trân Hựu: Tương ứng thăng lần 1-3 cần 2 lò sơ cấp, 4-6 cần 2 lò trung cấp, 7-9 cần 2 lò cao cấp, 10-12 cần 2 lò trân hựu
Từ cấp 1 - 6
Thuộc tínhCấp
123456
Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cao/Cao Cấp/Trân Hựu 2 2 2 2 2 2
Kim Loại Hiếm 1 1 1 2 2 2
Thái Nguyên Đơn 1 1 1 2 2 2
Đồ My Lệ Hồn 10 10 10 10 10 10
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tínhCấp

7

8

9

10

11

12

Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cao/Cao Cấp/Trân Hựu 2 2 2 2 2 2
Kim Loại Hiếm 3 3 3 5 5 5
Thái Nguyên Đơn 3 3 3 5 5 5
Đồ My Lệ Hồn 10 10 10 10 10 10
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250

Thuộc tính khi nâng cấp pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch lên 12

Từ cấp 1 - 6
Thuộc tínhCấp
123456
Thời gian đóng băng 1 1 1 1 1 1
Giảm thời gian trúng thương 1 1 1 1 1 1
Tăng tất cả thuộc tính 2 2 2 2 2 2
Sinh lực 10 10 10 10 10 10
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tínhCấp

7

8

9

10

11

12

Thời gian đóng băng 2 2 2 2 2 2
Giảm thời gian trúng thương 2 2 2 2 2 2
Tăng tất cả thuộc tính 3 3 3 3 3 3
Sinh lực 20 20 20 20 20 20

Nếu có gì thắc mắc, quý kỳ sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng,