Quay về Trang chủ

Chiến trường Thương Chu mới - 2019

Từ 01-11-2019 đến 31/10/2020

Đầu trang

Thương Chu mới

29-10-19

Lưỡng Cực phân tranh, tam Giới hỗn loạn khi cuộc chiến của hai nhà Thương - Chu ngày càng khốc liệt, kẻ phò Chu, người diệt Trụ. Càn khôn đảo loạn, nhật nguyệt lu mờ. Năm ấy, vì muốn phạt Trụ, Võ Vương đã âm thầm cài người đi thám thính, cướp cờ quân địch, mang theo đó là cái tín vật nhà Chu, hòng tạo bất ngờ trong lúc tiến về Triều Ca. Bên còn lại, vì muốn căn đường tiến công của quân Chu, Trụ Vương đã mang theo dị bảo nhà Thương phá tất cả vật tổ mà đối phương đã dựng. Liệu cuộc chiến mới này, ai sẽ là người chiến thắng, định đoạt giang sơn...

Tất cả sẽ được thử nghiệm tại máy chủ Vương Báo Điện (cụm 2008) - ra mắt ngày 01/11/2019.

Đẳng cấp và số lượng nhân vật tham gia

 • Đẳng cấp có thể tham gia Chiến Trường: Từ 60 trở lên
 • Số lượng: Tối đa 200 nhân vật mỗi bên. Chênh lệch giữa 2 bên không quá 10 nhân vật, nếu không bên nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục báo danh.
 • Thời gian diễn ra hoạt động: Tất cả các ngày trong tuần. Mỗi ngày sẽ có 2 đợt như sau:
  • Đợt 1: Bắt đầu diễn ra từ 15h00
  • Đợt 2: Bắt đầu diễn ra từ 20h00
 • Chi tiết chiến trường:

Giai đoạnThời gianGhi chú
Chuẩn bị
 • 15h00 - 15h15 (đợt 1)
 • 20h00 - 20h15 (đợt 2)
 • Kỳ sĩ báo danh vào bản đồ chờ
Bắt đầu
 • 15h16 (đợt 1)
 • 20h16 (đợt 2)
 • Kỳ sĩ được phép tiến vào bản đồ chiến trường Thương Chu
 • Kỳ sĩ có thể nhận hoặc không nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công
Kết thúc
 • 16h00 (đợt 1)
 • 21h00 (đợt 2)
 • Truyền tống tất cả kỳ sĩ về Phong Thần Đài

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhChi tiết
Phong Thần - Bia thần
Bia Thần
 • Vị trí:
  • Phong Thần Đài phe Chu - 212/ 215.
  • Phong Thần Đài phe Thương - 189/ 191.
 • Chức năng:
  • Giới thiệu chiến trường.
  • Báo danh chiến trường (phải nhận thưởng tham gia chiến trường lần trước rồi mới có thể báo danh). Tham gia sẽ ngẫu nhiên 1 trong 2 phe. Nếu chọn phe cần tốn 7 tiền đồng
  • Đổi phần thưởng Thương Chu
Phong Thần - Bia thần
Văn Trọng
 • Tọa độ: Tiền doanh phe Thương.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
  • Đổi nhiệm vụ: 1 tiền Đồng.
  • Mỗi ngày có thể dùng 2v để nhận 1 nhiệm vụ miễn phí (có thể nhận 3 nhiệm vụ miễn phí). Sau đó dùng vật phẩm 3 tiền đồng + 2v để nhận tiếp nhiệm vụ thứ 4 và các lần tiếp theo đều tốn tiền đồng và tiền vạn. Mỗi ngày có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.
Phong Thần - Bia thần
Khương Thượng
 • Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
  • Đổi nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
  • 1 tiền Đồng. Mỗi ngày có thể dùng 2v để nhận 1 nhiệm vụ miễn phí (có thể nhận 3 nhiệm vụ miễn phí). Sau đó dùng vật phẩm 3 tiền đồng + 2v để nhận tiếp nhiệm vụ thứ 4 và các lần tiếp theo đều tốn tiền đồng và tiền vạn. Mỗi ngày có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.
Phong Thần - Bia thần
 • Tọa độ: Triều Ca 236:180
 • Chức năng: Nhận thưởng exp khi kết thúc Thương Chu.
Phong Thần - Bia thần
 • Tọa độ: Tây Kỳ 158:189
 • Chức năng: Nhận thưởng exp khi kết thúc Thương Chu.
Phong Thần - Bia thần
Ngoại Trang Tướng Lĩnh Chu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải nhận hiệu ứng cộng thêm:
  • Giảm sát thương tập trung hỏa sát: 15%
  • Giảm thời gian trúng thương: 40
  • STCB: 20%
  • Tăng tất cả thuộc tính: 20
  • Giảm Thời Gian Hỗn Loạn: 20%
 • Hạn sử dụng: 7 ngày hoặc 30 ngày
Phong Thần - Bia thần Ngoại Trang Tướng Lĩnh Thương
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải nhậnhiệu ứng cộng thêm:
  • Thời gian đóng băng: - 20%
  • Tỉ lệ đánh tập trung hỏa sát: 20%
  • Hỏa sát: 20%
  • Giảm sát thương tấn công tập trung: 15%
  • Giảm sát thương tập trung pháp thuật: 15%
 • Hạn sử dụng: 7 ngày hoặc 30 ngày

Phúc Hộ Phù (khóa)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Trong 60 phút biến thành Thần Cát Tường, ở trạng thái phi chiến đấu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Huyết Hóa Châu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng thăng cấp pháp bảo Càn Khôn Bát Quái
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Thiên Tiên Thảo
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng nâng cấp Ấn Thương - Chu
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Lệnh bài Pet Lý Tịnh
Cập nhật sau

Ấn Thương
Cập nhật sau

Ấn Chu
Cập nhật sau

Càn Khôn Tán
Cập nhật sau

Pháp bảo Càn Khôn Bát Quái
Cập nhật sau

Nhiệm vụ

Ngoài ra, khi tiếp nhận Vị Quốc Lập Công, sẽ ngẫu nhiên nhận được các nhiệm vụ như bên dưới. Ở trận này chưa hoàn thành có thể đợi trận sau để tiếp tục hoàn thành.

Tên nhiệm vụPhe ThươngPhe Chu
Hạ Quân Tiên Phong Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng
Phải tiêu diệt nhân vật phe Chu Phải tiêu diệt nhân vật phe Thương
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng hoàn thành nhiệm vụ
Cướp Cờ Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng
Cướp Cờ của đối thủ Cướp Cờ của đối thủ
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ
Phá Hủy Vật Tổ (tổ đội hoàn thành cũng được) Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
Phá hủy Vật Tổ của đối thủ Phá hủy Vật Tổ của đối thủ
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ

Tùy vào đẳng cấp chiến trường mà số lượng yêu cầu của nhiệm vụ sẽ khác nhau:

Cấp (<)Hạ Quân tiên phongCướp cờPhá vật tổ
10 3 3 1
20 5 5 2
30 7 7 3
40 9 9 4
50 11 11 5
60 13 13 6
70 15 15 7
80 17 17 8
90 19 19 9
100 21 21 10
110 23 23 11
120 25 25 12
 • Xác định thắng - thua:
  • Nếu số lượng kỳ sĩ mỗi bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 2 phe không nhận được phần thưởng.
  • Nếu số lượng kỳ sĩ 1 bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 2 phe không nhận được phần thưởng.
  • Kết thúc trận đấu phe nào có điểm tích lũy cao hơn phe đó sẽ dành chiến thắng.
  • Kết thúc trận đấu, nếu 2 phe cùng điểm tích lũy 2 phe sẽ hòa

Điểm Tích lũy

Hành động Điểm tích lũy phe
Hạ gục nhân vật đối phương 2 điểm tích lũy
Đoạt được cờ và mang về cho chủ soái phe mình 10 điểm tích lũy
Thiêu hủy vật tổ của đối phương 50 điểm tích lũy
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công 10 điểm tích lũy
Tử thương trong chiến trường Thương - Chu - 2 điểm tích lũy

Phần thưởng mỗi trận

Xếp loại Phần thưởng/nhân vật
Đội thắng và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700*2
Đội thắng và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700*2
2 điểm danh vọng chiến trường
Đội thua/hòa và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700
Đội thua/hòa và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700
1 điểm danh vọng chiến trường

Khi đẳng cấp chiến trường <=21, thì danh vọng chiến trường MAX chỉ có 10. Khi đẳng cấp chiến trường 22, MAX danh vọng mới tăng lên 20

Đẳng cấp chiến trường

Level Thương Chu Số nhiệm vụ Vị quốc lập công cần
để lên cấp
Danh vọng
chiến trường
0 0 10
1 4
2 8
3 12
4 16
5 20
6 24
7 28
8 32
9 36
10 40
11 44
12 48
13 52
14 56
15 60
16 64
17 68
18 72
19 76
20 80
21 84 10
22 88 20
23 92 30
24 96 40
25 100 50
26 104 60
27 108 70
28 112 80
29 116 90
30 120 100
31 124 110
32 128 120
33 132 130
34 136 140
35 140 150
36 144 160
37 148 170
38 152 180
39 156 190
40 160 200
41 164 210
42 168 220
43 172 230
44 176 240
45 180 250
46 184 260
47 188 270
48 192 280
49 196 290
50 200 300
51 204 310
52 208 320
53 212 330
54 216 340
55 220 350
56 224 360
57 228 370
58 232 380
59 236 390
60 240 400
61 244 410
62 248 420
63 252 430
64 256 440
65 260 450
66 264 460
67 268 470
68 272 480
69 276 490
70 280 500
71 284 510
72 288 520
73 292 530
74 296 540
75 300 550
76 304 560
77 308 570
78 312 580
79 316 590
80 320 600
81 324 610
82 328 620
83 332 630
84 336 640
85 340 650
86 344 660
87 348 670
88 352 680
89 356 690
90 360 700
91 364 710
92 368 720
93 372 730
94 376 740
95 380 750
96 384 760
97 388 770
98 392 780
99 396 790
100 400 800
101 404 810
102 408 820
103 412 830
104 416 840
105 420 850
106 424 860
107 428 870
108 432 880
109 436 890
110 440 900
111 444 910
112 448 920
113 452 930
114 456 940
115 460 950
116 464 960
117 468 970
118 472 980
119 476 990
120 480 1000

Phần thưởng khi đổi danh vọng chiến trường

Lưu ý:

 • Trang Bị Lục: Chỉ đổi được áo và phi phong theo hệ phái nhân vật.
 • Khi tiến hành nhấp vào mục phần thưởng hệ thống sẽ lập tức trừ điểm danh vọng chiến trường và trao phần thưởng ở mục phần thưởng mà quý kỳ sĩ đã lựa chọn. Quý kỳ sĩ hết sức lưu ý chỉ nhấp vào mục nhận thưởng cần chọn, không nhấp vào các phần thưởng không cần thiết.
Trang bịCấp
Trang bị lục 4x (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 5)
- Danh vọng chiến trường: 8
Trang bị lục 6x (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 15)
- Danh vọng chiến trường: 10
Trang bị lục 8x (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 25)
- Danh vọng chiến trường: 40
Phúc Hộ Phù (khóa) Level Thương Chu (cấp 35)
- Danh vọng chiến trường: 20
Trang bị lục 10x (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 50)
- Danh vọng chiến trường: 80
Ngoại Trang có buff (Thương) - 7 ngày Level Thương Chu (cấp 65)
- Danh vọng chiến trường: 50
Ngoại Trang có buff (Chu) - 7 ngày Level Thương Chu (cấp 65)
- Danh vọng chiến trường: 50
Ngoại Trang có buff (Thương) -30 ngày Level Thương Chu (cấp 85)
- Danh vọng chiến trường: 160
Ngoại Trang có buff (Chu) - 30 ngày Level Thương Chu (cấp 85)
- Danh vọng chiến trường: 160
Huyết Hóa Châu Level Thương Chu (cấp 75)
- Danh vọng chiến trường: 10
Thiên Tiên Thảo Level Thương Chu (cấp 75)
- Danh vọng chiến trường: 10
Ấn Thương (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 100)
- Danh vọng chiến trường: 300
Ấn Chu (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 100)
- Danh vọng chiến trường: 300
Càn Khôn Tán (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 110)
- Danh vọng chiến trường: 40
Lệnh bài Pet Lý Tịnh - khóa (Bậc 6) (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 120)
- Danh vọng chiến trường: 500
Pháp Bảo Càn Khôn Bát Quái (vĩnh viễn) (nhiệm vụ) Level Thương Chu (cấp 120)
- Danh vọng chiến trường: 1000
Lưu ý: Các vật phẩm tô đỏ sẽ xuất hiện để đổi sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm tính năng Thương Chu - phiên bản mới.
Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.