Quay về Trang chủ

Bảo An Phù 2017

Từ 29-05-2017

Đầu trang

Nhiệm vụ Bảo An Phù

27-02-18

Cực phẩm Bảo An Phù vốn là là một linh thạch ngàn năm trên đỉnh Côn Lôn, trải qua 49 ngày tinh luyện trong lò bát quái nên có được thần lực, phù văn phát quang huyền ảo, lấp lánh như tinh vân. Tương truyền, Bảo An Phù có thể mang nhiều may mắn đến với kỳ sĩ có duyên sở hữu.

Bảo An Phù 2017 đã xuất hiện với thần lực chí dương hoàn toàn mới. Mang đến nguồn nội lực vô song dành cho bất cư ai sở hữu được chúng!

NPC & vật phẩm liên quan | Tân Thủ | Trưởng Thành | Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Phong Thần
NPC Tân Thủ Thí Luyện
 • Vị trí:
  • Xi Vưu Mộ (192/200).
  • Sùng Thành Doanh (200/199).
  • Ngọc Hư Cung (207/195).
 • Chức năng: Mua Bảo An Phù tân thủ, trưởng thành.
Phong Thần
Túi Tân Thủ
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Thân Thủ Thí Luyện giá 150 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận.
Phong Thần
Bảo An Phù Tân Thủ
(2017)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 45 ngày kể từ lúc nhận.
  • Cấp từ 1 - 110 mới có thể nhận.
Phong Thần
Bảo An Phù Trường Thành
(2017)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Cấp 111 trở lên mới có thể nhận.

Bảo An Phù Tân Thủ

Phần thưởng mỗi ngày
Thời gianPhần thưởng
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 10 Túi Chân Khí
10 Hộ Mạch Đơn
05 Bột Nội Đơn
10 Vạn
1.000.000 điểm kinh nghiệm
05 Túi nhiệm vụ Hữu Huy
Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật 20 Túi Chân Khí
20 Hộ Mạch Đơn
10 Bột Nội Đơn
20 Vạn
1.500.000 điểm kinh nghiệm
10 Túi nhiệm vụ Hữu Huy
Phần thưởng theo mốc đẳng cấp
CấpYêu cầuHoàn thành nhanh
(Tiền Đồng)
Phần thưởng
Dưới 120 - -
 • Đẳng cấp 120.
 • Bộ trang bị Lục 8x (+12) - theo hệ phái (nhiệm vụ).
 • Thú cưỡi Chí 9x theo hệ phái (Khóa).
 • Vũ khí Hoàng Kim 8x (+12) theo hệ phái (nhiệm vụ).
120 - -
 • Kích hoạt tất cả các kỹ năng.
 • Kỹ năng chủ động tăng 08.
 • Kỹ năng bị động tăng 01.
121 Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 125.
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Áo Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa)
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
126 Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 130.
 • Nón Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
131 Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 135.
 • Phi Phong Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
136 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 140.
 • Chân Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
141 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 145.
 • Vũ khí Hoàng kim 95 (+11) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
146 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 150.
 • Đai Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
151 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 155.
 • Bộ trang bị Tinh Quân Tiên (+12) - cấp 3 (Khóa, 30 ngày).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
156 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 160.
 • Thú cưỡi Tinh Quân (có hạn sử dụng).
 • 60 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
161 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 165.
 • Vũ khí Tinh Quân theo hệ phái (+12) - cấp 3 (30 ngày).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
166 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 170.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
171 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 175.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
176 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 180.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
181 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 185.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
186 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 190.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
191 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 195.
 • 01 Khí Nguyên (cao cấp).
 • 01 Trang Nguyên (cao cấp).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
199 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
200 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Thú cưỡi Tinh Quân - cấp 1 (có hạn sử dụng).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Ngưu Bảo Bảo.
 • Khuôn Tinh Quân.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 01
(cấp 181)
Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • Đẳng cấp 185.
 • 01 Bảo Rương Đắc Kỷ.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Rương Hồn Chú Ngũ Sắc.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 01
(cấp 200)
Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • Đẳng Cấp Tiên ma 20.
 • 05 Tĩnh Tâm Thảo.
 • Thú cưỡi tinh quân - cấp 2 (vĩnh viễn).
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 02
(cấp 171)
Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • Đẳng cấp 175.
 • 05 Tĩnh Tâm Thảo.
 • Sức Lực 2.000
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 02
(cấp 180)
Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • Đẳng cấp 185.
 • 10 Tĩnh Tâm Thảo.
 • Nón Cam Mới.
 • Hộp Quà Trụ Vương - cấp 3 (7 Ngày).
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 02
(cấp 200)
Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 100
 • Vũ Khí Tinh Quân - cấp 4 (theo Hệ Phái)
 • 20 Tĩnh Tâm Thảo
 • Thú Nuôi Tứ Bất Tướng
 • Tinh Quân Chi Bảo - cấp 4
 • Áo + Phi Phong Cam - mới
 • 200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận

Bảo An Phù - Trưởng Thành

Thời gianPhần thưởng
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 1 Bảo An Chi Thư
02 Triệu Tiên Thuật
01 Thiên Khố Lệnh Phù
1 Huy Hữu Đạo Sách
10 vạn lượng
1.000.000 điểm kinh nghiệm
10 Hộ Mạch Đơn
10 Túi Chân Khí
05 Túi nhiệm vụ Hữu Huy (nhấp xem)
Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật 02 Bảo An Chi Thư
03 Triệu Tiên Thuật
01 Lễ Bao Cát Tường 2
02 Huy Hữu Đạo Sách
01 Thiên Khố Lệnh Phù 2
20 vạn lượng
1.500.000 điểm kinh nghiệm
20 Hộ Mạch Đơn
20 Túi Chân Khí
10 Túi nhiệm vụ Hữu Huy (nhấp xem)

Nhiệm vụ Tuần Hoàn

Tên nhiệm vụ Tuần Hoàn
Vòng Càn Khôn Bào Thương Thám Quân
Phá Vạn Tiên Trận Thiên Thụ Đạo Cụ
Thiên Cống Tống Tữu Truy Sát
Thu Thập Đưa Thư Hoa Thần Bí
Trừ Ma Luyện Tiên Đơn Thao Trường Thí Luyện